http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,076,958
เปิดเพจ6,194,312

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com
เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก / เบอร์โทรศัพท์08-0536-1923(ดีแทค) ///0642594839(ทรู) ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์ ค......

อ่านต่อ

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 โหลดไปดูตรงนี้ https://is.gd/1IZeox หรือ h......

อ่านต่อ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2566 โหลดตรงนี้......

อ่านต่อ
จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 โหลดตรงนี้ https://drive.google.com/file/d/1MRbOsOnrKoCIstU4vtv_q2......

อ่านต่อ
จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่เคยออกข้อสอบ โหลดไปอ่านตรงนี้ https://is.gd/JDtO3d ......

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 โหลดตรงนี้ https://drive.google.com/file/d/0ByWrV58ag2h8a2JaSjhwaWYxZzg/view?usp=sharing หรือ http:......

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 https://docs.google.com/file/d/0B-3m0fhZ6KS5TExKSXUxX2hIVUU/editหรือhttp://web.krisdika.go.th/data/l......

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 https://docs.google.com/fi......

อ่านต่อ

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 https://drive.google.com/file/d/0ByXtvclEr9I9ZHhKcnFRd2lHalk/view?usp=sharing หรือ http:......

อ่านต่อ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562 โหลดไปอ่านตรงนี้ https://is.gd/M66j0T หรือ https://drive......

อ่านต่อ
จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 โหลดไปอ่านตรงนี้ https://is.gd/FJLfpP หรื......

อ่านต่อ
จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 โหลดไปอ่านตรงนี้ https://is.gd/MrdlAD หรือ https://dr......

อ่านต่อ
จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 โหลดไปอ่านตรงนี้ https://is.gd/uNB7fK หรือ ......

อ่านต่อ
แบบประเมินโบนัส  / กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

แบบประเมินโบนัส / กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้าง และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558

แบบประเมินโบนัสปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงิ......

อ่านต่อ
ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (13 ต.ค.2559)

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย (13 ต.ค.2559)

พิธีเคลื่อนพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 14 ตุลาคม 2559 ************************************************************......

อ่านต่อ

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดดักข้อสอบเตรียมปี 2566

#แนวข้อสอบท้องถิ่น# ดักข้อสอบเตรียมปี 2566# #เฟซบุ๊กฝึกทำแนวข้อสอบท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/1539791162903094......

อ่านต่อ

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563https://drive.google.com/file/d/1RTyOVRC3_Y4AhB1pj8bygH6sCMmntWpw/view?usp=sharin......

อ่านต่อ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560โหลดไปอ่านhttps://is.gd/Iwyzdxหรือhttps://is.gd/wigvYX ...

อ่านต่อ
ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ขนาดตัวอักษร ประพันธ์ เวารัมย์ประวัติการศึกษา- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์-......

อ่านต่อ
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 20 พ.ศ. 2564https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=640802&ext=pdfห......

อ่านต่อ

กฏมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

กฏมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า) โหลดไปดูได้ตรงนี้https://drive.google.com/file/d......

อ่านต่อ

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิด เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษา

การพิมพ์หนังสือราชการ ใช้ฟอร์นที่ลงท้าย ด้วย iT 9 พิมพ์ตัวเลขอารบิค เป็นตัวเลขไทยได้ ประหยัด เวลาในการเปลี่ยนภาษาโหลดฟอร์นตรงนี้ดาวน์โหลดมาเพื่อติดตั้......

อ่านต่อ

สรุปแนวข้อสอบ Ps 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ส่วนรวม)

สรุปหัวข้อจำไปสอบครับPs 711การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ส่วนรวม) เผือใช้ประโยชน์ได้ http://www.4shared.com/document/rJGCZ0Bc/_Ps_711.html ชุดที่ 2htt......

อ่านต่อ

คำบรรยาย PS 504 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ เก่าๆ

คำบรรยาย PS 504 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ เก่าๆ http://www.upload-thai.com/download.php?id=2119f7acaad19d70dc719836224849cd ลองโหลดไปอ่านดูครับ ****......

อ่านต่อ

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ)

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ) ดร.พศวัจณ์ กนกนาก วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 http://www.4shared.com/document......

อ่านต่อ

คำบรรยายเก่าๆวิชาต่างๆ ของปริญญาโท

รวมคำบรรยายแนวข้อสอบคำบรรยายปริญญาโท ม.รามลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้ กดตรงลิ้งนี้ http://pun2013.bth.cc/webboard/forum-view-107104 ...

อ่านต่อ

รวมคำบรรยายแนวข้อสอบคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

รวมคำบรรยายแนวข้อสอบคำบรรยายปริญญาโท ม.รามลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้ กดตรงลิ้งนี้ http://pun2013.bth.cc/webboard/forum-view-107104 ......

อ่านต่อ

รูปแบบการทำรายงาน (ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบการทำรายงานโดย คุณชัชนี ศรแก้วมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงคลิ๊กโหลดข้อมูลเป็นเอกสารที่นี่ได้ที่นี่htt......

อ่านต่อ
view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view