http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท16/08/2017
ผู้เข้าชม1,512,019
เปิดเพจ2,653,142

ปฎิทิน

« August 2017»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

รวมพ.ร.บ./ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้องเตรียมสอบท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 6150/1 11/06/2017 17/08/17 09:20

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล เตรียมสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 12453/7 19/01/2017 16/08/17 15:18

แนวข้อสอบนิติกรของท้องถิ่น (เตรียมสอบท้องถิ่น แบ่งปันความรู้่ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 2702/3 30/10/2016 16/08/17 13:15

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 32358/7 06/04/2017 16/08/17 12:00

สนามสอบจังหวัดและเขตต่างๆของท้องถิ่น ประจำปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 1752/0 15/08/2017 15/08/17 09:06

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

เว็บมาสเตอร์ 105/0 12/08/2017 12/08/17 16:37

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558  

เว็บมาสเตอร์ 4407/0 08/08/2017 08/08/17 06:58

สั่งหนังสือ ภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่นและ ก.พ. (เฉพาะคณิตศาสตร์ + ภาษาไทย พร้อมคำอธิบาย 405 หน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 3896/0 09/07/2017 09/07/17 23:24

เตรียมเปิดจำหน่ายทั่วประเทศเร็วๆนี้ หลังกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครสอบก่อนครับ  

เว็บมาสเตอร์ 5062/4 10/06/2017 03/07/17 15:28

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และที่เกี่ยวข้อง  

เว็บมาสเตอร์ 4348/0 24/06/2017 24/06/17 11:29

ไม่มีราม ไม่มีเรา "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"  

เว็บมาสเตอร์ 392/0 15/06/2017 15/06/17 20:41

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 13178/7 11/02/2016 10/06/17 11:26

หากสนใจติวสอบท้องถิ่นครับ ภาคใต้ "จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ติดต่อสอบถามได้ที่  

เว็บมาสเตอร์ 695/2 08/06/2017 10/06/17 09:23

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 2309/27 16/12/2015 04/06/17 23:35

พ่ออืน เวารัมย์ ที่่ระลึกงานฉลองบรรจุอัฐิ คุณพ่ออืน เวารัมย์ วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

เว็บมาสเตอร์ 145/1 04/06/2017 04/06/17 23:30

แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น (ฟรี) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (จะมาอัพลงให้เรื่อยๆ)  

เว็บมาสเตอร์ 9461/3 09/11/2016 03/06/17 11:06

ข้อมูลตำแหน่งต่างๆของอปท.ที่มอบให้กสถ.สอบแทนปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 20769/2 24/09/2016 01/06/17 23:23

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และที่เกี่่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เว็บมาสเตอร์ 7246/3 29/08/2016 22/05/17 09:30

เตือนใจตัวเอง - ประพันธ์ เวารัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 906/1 21/06/2016 13/05/17 14:08

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล  

เว็บมาสเตอร์ 21500/2 29/08/2016 01/05/17 13:53

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10  

เว็บมาสเตอร์ 678/7 02/12/2016 09/04/17 11:53

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ เวารัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 367/4 19/11/2016 09/04/17 11:35

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 3237/0 09/04/2017 09/04/17 00:10

ประเด็นแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 5629/0 07/04/2017 07/04/17 20:23

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 2656/0 06/04/2017 06/04/17 18:54

๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

เว็บมาสเตอร์ 227/0 02/04/2017 02/04/17 19:29

เมธ +พัชญ์ (เด็กชายจิรเมธ เด็กชายคณพัชญ์ เวารัมย์ (ลูกชายคนที่ 1 และคนที่ 2 ของประพันธ์ เวารัมย์)  

เว็บมาสเตอร์ 547/3 12/04/2016 22/03/17 19:29

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

เว็บมาสเตอร์ 60971/9 25/07/2016 21/03/17 08:37

รวมคำสัมภาษณ์ของท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://pun2013.bth.cc/webboard/topic-view-338872  

เว็บมาสเตอร์ 7972/4 24/08/2015 19/03/17 18:57

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ หรือฝากของมาให้ (ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกัน  

เว็บมาสเตอร์ 978/8 15/01/2016 15/03/17 07:26
จำนวนกระทู้ 1,069 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view