http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท28/05/2020
ผู้เข้าชม3,164,626
เปิดเพจ4,966,168

ปฎิทิน

« June 2020»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

หนังสือภาค ข.ปรับปรุงปี 2563 เจ้าพนักงานธุรการ + นักจัดการงานทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 160/1 28/05/2020 30/05/20 13:56

หนังสือเตรียมสอบภาค ข. ท้องถิ่น ปรับปรุงปี 2563 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

เว็บมาสเตอร์ 160/0 28/05/2020 28/05/20 18:41

หนังสือเตรียมสอบภาค ข. ท้องถิ่น ปรับปรุงปี 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

เว็บมาสเตอร์ 180/0 28/05/2020 28/05/20 18:03

หนังสือเตรียมสอบภาค ข. ท้องถิ่น ปรับปรุงปี 2563 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.ตรี)  

เว็บมาสเตอร์ 138/0 28/05/2020 28/05/20 17:06

นานาสาระที่น่ารู้  

เว็บมาสเตอร์ 851/1 25/05/2020 25/05/20 10:03

คู่มือการคลังท้องถิ่น รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บมาสเตอร์ 24/0 25/05/2020 25/05/20 06:57

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563

เว็บมาสเตอร์ 7/0 25/05/2020 25/05/20 05:06

จำหน่ายหนังสือภาค ข. สำนักงานอัยการสูงสุด  

เว็บมาสเตอร์ 317/1 21/05/2020 21/05/20 21:16

แจกแนวข้อสอบ (ฟรี) ภาค ก.ท้องถิ่น/ก.พ. จำนวน 5 เล่ม  

เว็บมาสเตอร์ 447/0 21/05/2020 21/05/20 16:30

ภาพอดีต

เว็บมาสเตอร์ 69/1 20/05/2020 20/05/20 21:29

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  

เว็บมาสเตอร์ 229/0 16/05/2020 16/05/20 16:29

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  

เว็บมาสเตอร์ 240/0 16/05/2020 16/05/20 08:53

แนวข้อสอบท้องถิ่น ดักข้อสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

เว็บมาสเตอร์ 7929/4 05/12/2018 06/05/20 15:22

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ >> พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10)

เว็บมาสเตอร์ 10/0 02/05/2020 02/05/20 19:36

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 7  

เว็บมาสเตอร์ 732/1 01/05/2020 01/05/20 02:13

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540  

เว็บมาสเตอร์ 3597/1 26/08/2017 23/04/20 14:03

จำหน่ายหนังสือภาคก.ท้องถิ่นฉบับปรับปรุง  

เว็บมาสเตอร์ 2222/5 29/02/2020 15/04/20 20:29

เตือนใจตัวเอง  

เว็บมาสเตอร์ 720/3 05/12/2019 11/04/20 09:44

ตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดต่างๆ  

เว็บมาสเตอร์ 13240/1 09/03/2020 07/04/20 13:17

หลักสูตรสอบท้องถิ่นสำหรับบุคคลทั่วไป (เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสมีไว้สำหรับคนพร้อมเสมอ)  

เว็บมาสเตอร์ 1942/2 05/02/2020 06/04/20 16:10

ตัวอย่างหนังสือภาคก.ท้องถิ่นฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563  

เว็บมาสเตอร์ 4200/2 02/04/2020 02/04/20 20:46

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 3668/36 16/12/2015 26/03/20 00:15

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 14 - 17 มี.ค.63  

เว็บมาสเตอร์ 3144/1 14/03/2020 14/03/20 15:01

คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  

เว็บมาสเตอร์ 244/1 07/03/2020 07/03/20 14:50

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. หรือท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ สู้ๆๆ ครับ  

เว็บมาสเตอร์ 2393/1 17/09/2019 04/03/20 23:38

ภาพบรรยากาศการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 5486/3 18/11/2017 01/03/20 19:27

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ด้วยกัน วันละ 20 คำ  

เว็บมาสเตอร์ 206/0 01/03/2020 01/03/20 18:35

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 2225/2 29/06/2018 29/02/20 15:49

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 3  

เว็บมาสเตอร์ 385/1 31/01/2020 24/02/20 21:54

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

เว็บมาสเตอร์ 980/1 23/02/2020 23/02/20 16:17
จำนวนกระทู้ 1,611 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view