http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท15/04/2018
ผู้เข้าชม2,045,948
เปิดเพจ3,518,017

ปฎิทิน

« April 2018»
SMTWTFS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930     

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

สั่งหนังสือ ภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่นและ ก.พ. (เฉพาะคณิตศาสตร์ + ภาษาไทย พร้อมคำอธิบาย 405 หน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 8755/7 09/07/2017 20/04/18 00:53

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

เว็บมาสเตอร์ 106/1 30/03/2018 17/04/18 17:17

คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น พ.ร.บ. 11 ฉบับ สมหญิง แตงโสภา นิติกร อปท. จ.สุพรรณบุรี  

เว็บมาสเตอร์ 133/0 11/03/2018 11/03/18 09:47

ประกาศ สำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2561  

เว็บมาสเตอร์ 131/0 03/03/2018 03/03/18 11:04

เก็งแนวข้อสอบโค้งเส้นชัย สอบสายงานบริหารท้องถิ่น สอบวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561  

เว็บมาสเตอร์ 699/0 28/02/2018 28/02/18 08:41

แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด สานฝันคนสอบราชการ  

เว็บมาสเตอร์ 745/1 21/01/2018 25/02/18 08:29

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งของข้าราชการกรุงเทพมหานคร  

เว็บมาสเตอร์ 306/2 08/12/2017 21/02/18 12:18

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 95026/12 06/04/2017 19/02/18 16:22

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นใหม่รายงานตัวรอบแรก ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด (1 กุมภาพันธ์ 2561)  

เว็บมาสเตอร์ 404/0 02/02/2018 02/02/18 06:02

จำหน่ายไฟล์ PDF แนวข้อสอบกฎหมาย 11 ฉบับ ราคา 200 บาท (หนังสือหมดแล้ว เหลือแต่เป็นไฟล์ PDF) ช่องทางส่งไฟล์ให้คือ ไลน์ /เฟซบุ๊ก / อีเมล์ (3 ช่องในการส่งไฟล์ให้)  

เว็บมาสเตอร์ 1086/1 22/11/2017 27/01/18 12:08

VCD และภาพรับปริญญา (ตรี - โท) ประพันธ์ เวารัมย์ จบป.ตรี รุ่นที่ 29 และป.โท รุ่นที่ 40 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

เว็บมาสเตอร์ 56/0 21/01/2018 21/01/18 12:07

ประพันธ์ เวารัมย์ (กำลังใจ ในการก้าวต่อไป)  

เว็บมาสเตอร์ 228/3 07/01/2018 20/01/18 19:43

เตือนสติตัวเอง (ประพันธ์ เวารัมย์)  

เว็บมาสเตอร์ 129/0 06/01/2018 06/01/18 19:17

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 2967/29 16/12/2015 04/01/18 11:45

ขอบคุณท่านอาจารย์มนัส สุวรรณรินทร์ ผู้อำนวยการส่วนการรักษาความสงบเรียบร้อย 1 สำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง ที่กรุณามอบหนังสือตีความกฎหมายท้องถิ่น

เว็บมาสเตอร์ 88/0 27/12/2017 27/12/17 10:03

7 ข้อดีของการรับราชการ  

เว็บมาสเตอร์ 125/0 26/12/2017 26/12/17 17:58

ประกาศรับสมัครข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนตำบล และเมืองพัทยา เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  

เว็บมาสเตอร์ 1241/2 02/11/2017 22/12/17 18:50

ประกาศคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 กำหนด วัน เวลา และสถานที่รายงานตัว  

เว็บมาสเตอร์ 1188/0 12/12/2017 12/12/17 21:12

ขั้นตอนการขอทราบผลคะแนนสอบแข่งขันท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 1150/0 07/12/2017 07/12/17 14:20

ติวสอบท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เว็บมาสเตอร์ 4037/2 02/10/2017 24/11/17 22:19

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ (รวมข้อสอบเก่า) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า  

เว็บมาสเตอร์ 18489/36 15/04/2016 24/11/17 18:54

แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น (ฟรี) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (จะมาอัพลงให้เรื่อยๆ)  

เว็บมาสเตอร์ 17085/5 09/11/2016 24/11/17 18:07

เอกสารการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมาตรฐานตำแหน่งต่างๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 971/1 22/11/2017 24/11/17 17:28

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ หรือฝากของมาให้ (ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกัน  

เว็บมาสเตอร์ 1121/10 15/01/2016 20/11/17 00:05

ภาพบรรยากาศการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 523/0 18/11/2017 18/11/17 14:32

รวมคำสัมภาษณ์ของท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น และหน่วยงานอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://pun2013.bth.cc/webboard/topic-view-338872  

เว็บมาสเตอร์ 51621/8 24/08/2015 16/11/17 14:53

ขอแสดงความยินดี กับว่าทีี่ข้าราชการท้องถิ่นทุกคน  

เว็บมาสเตอร์ 985/2 05/11/2017 09/11/17 23:54

ตำแหน่งที่ว่างที่คาดว่าจะเปิดสอบรอบที่ 2 ของท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 6583/1 09/11/2017 09/11/17 08:55

ข้อมูลตำแหน่งต่างๆของอปท.ที่มอบให้กสถ.สอบแทนปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 75146/4 24/09/2016 07/11/17 11:19

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 868/1 04/11/2017 04/11/17 21:53
จำนวนกระทู้ 1,197 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view