http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท19/02/2020
ผู้เข้าชม3,015,656
เปิดเพจ4,784,596

ปฎิทิน

« February 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

ความรู้เรื่องงานสารบรรณ ใช้ในการสอบหรือปฎิบัติราชการในระบบราชการ  

เว็บมาสเตอร์ 333/1 16/02/2020 16/02/20 22:59

เปิดให้โหลดไฟล์ PDF เอกสารแนวข้อสอบสายบริหาร และบุคคลทั่้วไปสอบท้องถิ่น หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ 100 บาท  

เว็บมาสเตอร์ 10314/3 13/01/2020 16/02/20 21:24

เลข 9 คู่น่าเสี่ยงโชค งวดวันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563

เว็บมาสเตอร์ 19/0 16/02/2020 16/02/20 20:57

เตรียมสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท.  

เว็บมาสเตอร์ 4171/12 10/11/2019 16/02/20 14:50

กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563  

เว็บมาสเตอร์ 4964/1 13/01/2020 12/02/20 21:06

ติวสอบภาค ก. ก.พ. มีอาจารย์ ที่เผยแพร่ใน youtube ฟรี (นำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อเปิดดูง่ายขึ้น)

เว็บมาสเตอร์ 90/0 12/02/2020 12/02/20 10:11

ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้  

เว็บมาสเตอร์ 282/3 10/02/2020 10/02/20 15:25

แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563  

เว็บมาสเตอร์ 7024/1 08/02/2020 08/02/20 08:09

ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.  

เว็บมาสเตอร์ 289/1 06/02/2020 06/02/20 01:33

หลักสูตรสอบท้องถิ่นสำหรับบุคคลทั่วไป (เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสมีไว้สำหรับคนพร้อมเสมอ)  

เว็บมาสเตอร์ 534/1 05/02/2020 05/02/20 23:32

หากท่านพบว่าในองค์กรของท่าน มีบุคลากรที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรม ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร  

เว็บมาสเตอร์ 247/1 04/02/2020 04/02/20 21:47

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 5  

เว็บมาสเตอร์ 740/0 01/02/2020 01/02/20 13:35

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 4  

เว็บมาสเตอร์ 446/0 01/02/2020 01/02/20 02:01

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 3

เว็บมาสเตอร์ 65/0 31/01/2020 31/01/20 20:24

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 1  

เว็บมาสเตอร์ 2411/0 31/01/2020 31/01/20 04:41

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 2  

เว็บมาสเตอร์ 1226/0 30/01/2020 30/01/20 00:57

คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 170/0 29/01/2020 29/01/20 03:16

บรรยากาศการสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 846/2 27/01/2020 27/01/20 23:52

ภาพอดีตเมืองบุรีรัมย์@BURIRAM  

เว็บมาสเตอร์ 364/0 21/01/2020 21/01/20 02:13

สวัสดีปีใหม่ 2020 (2563)  

เว็บมาสเตอร์ 126/1 01/01/2020 19/01/20 20:29

เป็นพิธีกร พิธีพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบรมสมเด็จพระเจ้าอยู่ห้ว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 15 มกราคม 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 198/0 15/01/2020 15/01/20 23:14

วันเด็กแห่งชาติ วันเสาร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2563  

เว็บมาสเตอร์ 146/0 11/01/2020 11/01/20 22:20

หนังสือคู่มือการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 4546/0 07/01/2020 07/01/20 21:19

เตือนใจตัวเอง  

เว็บมาสเตอร์ 444/2 05/12/2019 07/01/20 20:08

แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น (ฟรี) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (จะมาอัพลงให้เรื่อยๆ)  

เว็บมาสเตอร์ 37988/10 09/11/2016 05/01/20 15:55

พิธีกรรมนำขี้เถ้าดอกไม้จันทน์ ลอยอังคาร ณ อ่างเก็บน้ำ บ้านหนองกุดใหญ่ บริเวณที่พ่อหลวงเคยเสด็จมา #สถิตอยู่ในใจตราบนิจนิรันดร์ #KingRama9 #หนองเต็ง #กระสัง #บุรีรัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 236/2 29/10/2017 03/01/20 16:29

ของขวัญปีใหม่63 สำหรับพ่อ แม่ พี่ หลานๆๆ

เว็บมาสเตอร์ 97/0 02/01/2020 02/01/20 22:02

พิธีสมโภช พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ณ วัดประชาสามัคคี (บ้านฝ้าย) ต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 236/0 02/01/2020 02/01/20 21:54

บทสวดมนต์ข้ามปี  

เว็บมาสเตอร์ 172/0 31/12/2019 31/12/19 23:13

สรุปครบ! จบทุกสาระสำคัญ ระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งท้องถิ่น 62  

เว็บมาสเตอร์ 392/0 24/12/2019 24/12/19 22:55
จำนวนกระทู้ 1,568 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view