http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก http://valrom.igetweb.com

 แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท11/10/2019
ผู้เข้าชม2,759,467
เปิดเพจ4,467,586

ปฎิทิน

« October 2019»
SMTWTFS
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

เอกสารน่ารู้ เตรียมสอบสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (เผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้างครับผม)  

เว็บมาสเตอร์ 2065/0 24/09/2019 24/09/19 22:04

รวมแนวข้อสอบท้องถิ่น (เตรียมสอบรอบต่อไป) สู้ๆครับ อย่ายอมแพ้ สักวันต้องเป็นวันของเรา (แบ่งปันความรู้ สู้ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 615/0 23/09/2019 23/09/19 23:05

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

เว็บมาสเตอร์ 52/0 17/09/2019 17/09/19 10:06

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. หรือท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ สู้ๆๆ ครับ  

เว็บมาสเตอร์ 433/0 17/09/2019 17/09/19 07:03

เตรียมสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท. 2562  

เว็บมาสเตอร์ 14998/3 21/03/2019 16/09/19 14:15

คู่มือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 222/0 15/09/2019 15/09/19 11:00

การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในพระราชพิธีและรัฐพิธี

เว็บมาสเตอร์ 50/0 15/09/2019 15/09/19 10:26

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561  

เว็บมาสเตอร์ 166/0 15/09/2019 15/09/19 09:44

จุดเน้นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  

เว็บมาสเตอร์ 145/0 15/09/2019 15/09/19 09:33

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เว็บมาสเตอร์ 79/1 12/08/2019 12/08/19 15:34

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง

เว็บมาสเตอร์ 54/0 12/08/2019 12/08/19 08:08

แนวข้อสอบท้องถิ่นแจกฟรี (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า ประพันธ์ เวารัมย์)  

เว็บมาสเตอร์ 25533/9 30/07/2018 10/08/19 23:14

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

เว็บมาสเตอร์ 342/0 09/08/2019 09/08/19 22:35

ประเด็นความผิดพลาด การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562  

เว็บมาสเตอร์ 954/0 31/07/2019 31/07/19 08:53

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม  

เว็บมาสเตอร์ 197/1 28/07/2019 28/07/19 11:01

แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เตรียมสอบหลักสูตรใหม่ภาค ก. ก.พ.  

เว็บมาสเตอร์ 370/1 27/07/2019 27/07/19 13:45

แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เตรียมสอบหลักสูตรใหม่ภาค ก. ก.พ.  

เว็บมาสเตอร์ 321/1 26/07/2019 26/07/19 23:29

แนวข้อสอบจริงท้องถิ่น ปี 2562  

เว็บมาสเตอร์ 2835/1 22/07/2019 22/07/19 22:32

ภาพบรรยากาศการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 4241/2 18/11/2017 20/07/19 12:03

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 9794/1 09/04/2017 13/06/19 12:19

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เว็บมาสเตอร์ 98/0 03/06/2019 03/06/19 09:49

รวมแนวข้อสอบจริงของท้องถิ่นปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 3839/1 11/04/2019 02/06/19 18:05

หนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย) ปรับปรุงใหม่ปี 2562  

เว็บมาสเตอร์ 3176/1 05/05/2019 06/05/19 05:37

รายชื่อผู้จองหนังสือและเลขพัสดุ หนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย)  

เว็บมาสเตอร์ 4365/1 24/04/2019 29/04/19 13:15

1) ลิ้งก์เพิ่มเติมความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560#พิเศษจะรหัสลิ้งก์ในหนังสือเพื่อให้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมความรู้ นอกเหนือจากหนังสือของผม  

เว็บมาสเตอร์ 1521/0 26/04/2019 26/04/19 23:08

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

เว็บมาสเตอร์ 743/0 23/04/2019 23/04/19 21:45

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 948/0 23/04/2019 23/04/19 02:58

วุฒิทางสังคมศาสตร์  

เว็บมาสเตอร์ 2892/0 21/04/2019 21/04/19 11:33

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

เว็บมาสเตอร์ 2411/0 20/04/2019 20/04/19 23:43

หนังสือภาค ก.ท้องถิ่นไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย (ปีสุดท้ายที่เอาคะแนนภาษาอังกฤษมารวมในภาค ก. ให้ผ่าน 60 %)  

เว็บมาสเตอร์ 1663/0 20/04/2019 20/04/19 08:33
จำนวนกระทู้ 1,422 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view