http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก http://valrom.igetweb.com

 แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/08/2019
ผู้เข้าชม2,717,567
เปิดเพจ4,413,248

ปฎิทิน

« August 2019»
SMTWTFS
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

เว็บมาสเตอร์ 59/1 12/08/2019 12/08/19 15:34

ข้าราชการส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง

เว็บมาสเตอร์ 18/0 12/08/2019 12/08/19 08:08

แนวข้อสอบท้องถิ่นแจกฟรี (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า ประพันธ์ เวารัมย์)  

เว็บมาสเตอร์ 24483/9 30/07/2018 10/08/19 23:14

ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

เว็บมาสเตอร์ 305/0 09/08/2019 09/08/19 22:35

ประเด็นความผิดพลาด การสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2562  

เว็บมาสเตอร์ 904/0 31/07/2019 31/07/19 08:53

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 28 กรกฎาคม  

เว็บมาสเตอร์ 181/1 28/07/2019 28/07/19 11:01

แนวข้อสอบหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เตรียมสอบหลักสูตรใหม่ภาค ก. ก.พ.  

เว็บมาสเตอร์ 249/1 27/07/2019 27/07/19 13:45

แนวข้อสอบระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เตรียมสอบหลักสูตรใหม่ภาค ก. ก.พ.  

เว็บมาสเตอร์ 245/1 26/07/2019 26/07/19 23:29

แนวข้อสอบจริงท้องถิ่น ปี 2562  

เว็บมาสเตอร์ 2037/1 22/07/2019 22/07/19 22:32

ภาพบรรยากาศการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 3901/2 18/11/2017 20/07/19 12:03

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 9746/1 09/04/2017 13/06/19 12:19

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

เว็บมาสเตอร์ 89/0 03/06/2019 03/06/19 09:49

รวมแนวข้อสอบจริงของท้องถิ่นปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 3552/1 11/04/2019 02/06/19 18:05

หนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย) ปรับปรุงใหม่ปี 2562  

เว็บมาสเตอร์ 3101/1 05/05/2019 06/05/19 05:37

รายชื่อผู้จองหนังสือและเลขพัสดุ หนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย)  

เว็บมาสเตอร์ 4306/1 24/04/2019 29/04/19 13:15

1) ลิ้งก์เพิ่มเติมความรู้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560#พิเศษจะรหัสลิ้งก์ในหนังสือเพื่อให้เข้าไปอ่านเพิ่มเติมความรู้ นอกเหนือจากหนังสือของผม  

เว็บมาสเตอร์ 1469/0 26/04/2019 26/04/19 23:08

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

เว็บมาสเตอร์ 681/0 23/04/2019 23/04/19 21:45

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 921/0 23/04/2019 23/04/19 02:58

วุฒิทางสังคมศาสตร์  

เว็บมาสเตอร์ 2855/0 21/04/2019 21/04/19 11:33

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562  

เว็บมาสเตอร์ 2366/0 20/04/2019 20/04/19 23:43

หนังสือภาค ก.ท้องถิ่นไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย (ปีสุดท้ายที่เอาคะแนนภาษาอังกฤษมารวมในภาค ก. ให้ผ่าน 60 %)  

เว็บมาสเตอร์ 1625/0 20/04/2019 20/04/19 08:33

16 เมษายน 2562 โชคดีมีตังค์ใช้  

เว็บมาสเตอร์ 150/1 15/04/2019 15/04/19 13:54

ภาคผนวก:รายชื่ออักษรย่อในภาษาไทย และภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ  

เว็บมาสเตอร์ 104/0 12/04/2019 12/04/19 10:42

เตรียมสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท. 2562  

เว็บมาสเตอร์ 12980/2 21/03/2019 11/04/19 17:20

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

เว็บมาสเตอร์ 96426/11 25/07/2016 11/04/19 10:07

การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. ที่ มท 0809.3/ว 10 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561  

เว็บมาสเตอร์ 1523/1 02/06/2018 05/04/19 10:19

กสถ.เตรียมเปิดรับสมัครบรรจุข้าราชการ อปท. 8,529 อัตราทางอินเตอร์เน็ตปลายเดือน เม.ย.นี้  

เว็บมาสเตอร์ 24378/0 05/04/2019 05/04/19 07:26

๒ เมษายน ๒๕๖๒ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๔ พรรษา

เว็บมาสเตอร์ 72/0 02/04/2019 02/04/19 11:51

เตรียมสอบนักวิชาการจัดเก็บรายได้ / เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  

เว็บมาสเตอร์ 815/0 02/04/2019 02/04/19 07:11

แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น (ฟรี) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (จะมาอัพลงให้เรื่อยๆ)  

เว็บมาสเตอร์ 29706/7 09/11/2016 31/03/19 19:26
จำนวนกระทู้ 1,411 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view