http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท04/04/2020
ผู้เข้าชม3,094,299
เปิดเพจ4,880,439

ปฎิทิน

« April 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930  

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

ตัวอย่างหนังสือภาคก.ท้องถิ่นฉบับปรับปรุงใหม่ ปี 2563  

เว็บมาสเตอร์ 179/2 02/04/2020 02/04/20 20:46

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 3606/36 16/12/2015 26/03/20 00:15

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563  

เว็บมาสเตอร์ 304/0 22/03/2020 22/03/20 10:36

จำหน่ายหนังสือภาคก.ท้องถิ่นฉบับปรับปรุง  

เว็บมาสเตอร์ 1742/4 29/02/2020 15/03/20 01:25

บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์สายงานผู้บริหารท้องถิ่น วันที่ 14 - 17 มี.ค.63  

เว็บมาสเตอร์ 2601/1 14/03/2020 14/03/20 15:01

ตำแหน่งว่างสายงานผู้บริหารท้องถิ่นในเขตจังหวัดต่างๆ  

เว็บมาสเตอร์ 8601/0 09/03/2020 09/03/20 20:10

คู่มือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย  

เว็บมาสเตอร์ 217/1 07/03/2020 07/03/20 14:50

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. หรือท้องถิ่น และส่วนราชการต่างๆ สู้ๆๆ ครับ  

เว็บมาสเตอร์ 2063/1 17/09/2019 04/03/20 23:38

ภาพบรรยากาศการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 5290/3 18/11/2017 01/03/20 19:27

ศัพท์ภาษาอังกฤษ เรียนรู้ด้วยกัน วันละ 20 คำ  

เว็บมาสเตอร์ 127/0 01/03/2020 01/03/20 18:35

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 2018/2 29/06/2018 29/02/20 15:49

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 3  

เว็บมาสเตอร์ 303/1 31/01/2020 24/02/20 21:54

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  

เว็บมาสเตอร์ 776/1 23/02/2020 23/02/20 16:17

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 6  

เว็บมาสเตอร์ 608/1 22/02/2020 22/02/20 23:01

แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563  

เว็บมาสเตอร์ 9243/2 08/02/2020 22/02/20 01:41

แนวข้อสอบปลัดอำเภอ (รวมข้อสอบเก่า) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า  

เว็บมาสเตอร์ 32734/40 15/04/2016 22/02/20 01:08

แนวข้อสอบท้องถิ่น ที่เคยออกข้อสอบ  

เว็บมาสเตอร์ 504/1 20/02/2020 20/02/20 23:41

เปิดให้โหลดไฟล์ PDF เอกสารแนวข้อสอบสายบริหาร และบุคคลทั่้วไปสอบท้องถิ่น หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ 100 บาท  

เว็บมาสเตอร์ 15098/3 13/01/2020 16/02/20 21:24

เตรียมสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท.  

เว็บมาสเตอร์ 4916/12 10/11/2019 16/02/20 14:50

กรุงเทพมหานครรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2563  

เว็บมาสเตอร์ 5541/1 13/01/2020 12/02/20 21:06

ติวสอบภาค ก. ก.พ. มีอาจารย์ ที่เผยแพร่ใน youtube ฟรี (นำมาเผยแพร่ต่อ เพื่อเปิดดูง่ายขึ้น)  

เว็บมาสเตอร์ 186/0 12/02/2020 12/02/20 10:11

ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต ผู้ได้รับบาดเจ็บ ตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้  

เว็บมาสเตอร์ 375/3 10/02/2020 10/02/20 15:25

ประกาศรับสมัครสอบ ภาค ก. ก.พ.  

เว็บมาสเตอร์ 397/1 06/02/2020 06/02/20 01:33

หลักสูตรสอบท้องถิ่นสำหรับบุคคลทั่วไป (เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสมีไว้สำหรับคนพร้อมเสมอ)  

เว็บมาสเตอร์ 727/1 05/02/2020 05/02/20 23:32

หากท่านพบว่าในองค์กรของท่าน มีบุคลากรที่ขาดความรู้ความเข้าใจ ขาดความรับผิดชอบและจริยธรรม ท่านจะบริหารจัดการอย่างไร  

เว็บมาสเตอร์ 310/1 04/02/2020 04/02/20 21:47

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 5  

เว็บมาสเตอร์ 1327/0 01/02/2020 01/02/20 13:35

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 4  

เว็บมาสเตอร์ 1508/0 01/02/2020 01/02/20 02:01

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 1  

เว็บมาสเตอร์ 3077/0 31/01/2020 31/01/20 04:41

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 2  

เว็บมาสเตอร์ 1945/0 30/01/2020 30/01/20 00:57

คู่มือและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบจำแนกตำแหน่งข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 204/0 29/01/2020 29/01/20 03:16
จำนวนกระทู้ 1,592 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view