http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท21/09/2017
ผู้เข้าชม1,733,470
เปิดเพจ3,080,838

ปฎิทิน

« September 2017»
SMTWTFS
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล เตรียมสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 45087/15 19/01/2017 22/09/17 18:59

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560 (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 43359/6 06/10/2016 21/09/17 21:09

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2017 สู้ๆๆ ครับ  

เว็บมาสเตอร์ 2052/0 21/09/2017 21/09/17 10:18

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

เว็บมาสเตอร์ 70402/10 25/07/2016 19/09/17 13:57

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 71369/10 06/04/2017 17/09/17 15:10

เปิดสั่งหนังสือพร้อมโอนเงิน แนวข้อสอบท้องถิ่น กฎหมาย 11 ฉบับและอื่นๆ (ภาค ก. ท้องถิ่น)  

เว็บมาสเตอร์ 1559/1 13/09/2017 15/09/17 13:59

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต ของทางราชการ พ.ศ. 2558  

เว็บมาสเตอร์ 15194/2 08/08/2017 15/09/17 11:06

สั่งหนังสือ ภาค ก. เตรียมสอบท้องถิ่นและ ก.พ. (เฉพาะคณิตศาสตร์ + ภาษาไทย พร้อมคำอธิบาย 405 หน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 6197/1 09/07/2017 06/09/17 05:51

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  

เว็บมาสเตอร์ 10210/2 05/09/2016 04/09/17 13:10

ขอบคุณทุกท่าน ที่ส่งของฝากมาให้ หรือมอบให้ด้วยตนเอง (แทนคำขอบคุณ) (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 1400/4 10/09/2016 26/08/17 17:22

แนวข้อสอบภาค ก.เตรียมสอบท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 8781/1 07/03/2017 23/08/17 22:43

รวมพ.ร.บ./ระเบียบ หนังสือที่เกี่ยวข้องเตรียมสอบท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 9816/2 11/06/2017 20/08/17 20:39

แนวข้อสอบนิติกรของท้องถิ่น (เตรียมสอบท้องถิ่น แบ่งปันความรู้่ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 4673/3 30/10/2016 16/08/17 13:15

สนามสอบจังหวัดและเขตต่างๆของท้องถิ่น ประจำปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 2738/0 15/08/2017 15/08/17 09:06

12 สิงหาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

เว็บมาสเตอร์ 224/0 12/08/2017 12/08/17 16:37

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548 และที่เกี่ยวข้อง  

เว็บมาสเตอร์ 6737/0 24/06/2017 24/06/17 11:29

ไม่มีราม ไม่มีเรา "เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง"  

เว็บมาสเตอร์ 526/0 15/06/2017 15/06/17 20:41

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 15777/7 11/02/2016 10/06/17 11:26

หากสนใจติวสอบท้องถิ่นครับ ภาคใต้ "จังหวัดสุราษฎร์ธานี" ติดต่อสอบถามได้ที่  

เว็บมาสเตอร์ 957/2 08/06/2017 10/06/17 09:23

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 2542/27 16/12/2015 04/06/17 23:35

พ่ออืน เวารัมย์ ที่่ระลึกงานฉลองบรรจุอัฐิ คุณพ่ออืน เวารัมย์ วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555  

เว็บมาสเตอร์ 186/1 04/06/2017 04/06/17 23:30

แจกแนวข้อสอบท้องถิ่น (ฟรี) แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (จะมาอัพลงให้เรื่อยๆ)  

เว็บมาสเตอร์ 14604/3 09/11/2016 03/06/17 11:06

ข้อมูลตำแหน่งต่างๆของอปท.ที่มอบให้กสถ.สอบแทนปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 23521/2 24/09/2016 01/06/17 23:23

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552 และที่เกี่่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

เว็บมาสเตอร์ 12834/3 29/08/2016 22/05/17 09:30

เตือนใจตัวเอง - ประพันธ์ เวารัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 1061/1 21/06/2016 13/05/17 14:08

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล  

เว็บมาสเตอร์ 29459/2 29/08/2016 01/05/17 13:53

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 10  

เว็บมาสเตอร์ 794/7 02/12/2016 09/04/17 11:53

ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า นายประพันธ์ เวารัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 454/4 19/11/2016 09/04/17 11:35

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)  

เว็บมาสเตอร์ 6735/0 09/04/2017 09/04/17 00:10

ประเด็นแนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560  

เว็บมาสเตอร์ 8416/0 07/04/2017 07/04/17 20:23
จำนวนกระทู้ 1,079 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view