http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท31/07/2020
ผู้เข้าชม3,265,794
เปิดเพจ5,087,416

ปฎิทิน

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

รักและผูกพันสำหรับเพื่อนๆ พี่ๆทุกคน อบต.สวายจีก อ.เมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

เว็บมาสเตอร์ 40/0 31/07/2020 31/07/20 20:20

รวมแนวข้อสอบจริงของท้องถิ่นปี 2560  

เว็บมาสเตอร์ 6425/2 11/04/2019 31/07/20 09:49

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เว็บมาสเตอร์ 62/0 31/07/2020 31/07/20 00:22

เตรียมสอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท.  

เว็บมาสเตอร์ 6276/13 10/11/2019 28/07/20 09:07

หนังสือเตรียมสอบภาค ข. ท้องถิ่น ปรับปรุงปี 2563 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน และนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ  

เว็บมาสเตอร์ 396/1 28/05/2020 27/07/20 16:26

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 2  

เว็บมาสเตอร์ 2337/1 30/01/2020 27/07/20 12:09

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 5  

เว็บมาสเตอร์ 1761/1 01/02/2020 27/07/20 11:05

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดสานฝันคนสอบท้องถิ่น ชุดที่ 4  

เว็บมาสเตอร์ 1901/1 01/02/2020 27/07/20 08:13

แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562  

เว็บมาสเตอร์ 592/0 26/07/2020 26/07/20 20:09

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553  

เว็บมาสเตอร์ 257/1 26/07/2020 26/07/20 19:47

การประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) และการประชุมร่วม 3 ก. ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563  

เว็บมาสเตอร์ 118/0 26/07/2020 26/07/20 10:19

หลักสูตรสอบท้องถิ่นสำหรับบุคคลทั่วไป (เตรียมตัวให้พร้อม โอกาสมีไว้สำหรับคนพร้อมเสมอ)  

เว็บมาสเตอร์ 3368/3 05/02/2020 25/07/20 13:18

ติวสอบท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี  

เว็บมาสเตอร์ 7996/5 02/10/2017 11/07/20 23:07

สลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  

เว็บมาสเตอร์ 114/0 11/07/2020 11/07/20 17:04

กระเป๋าผ้าลดโลกร้อน 150 ใบ ก่อนไปรับตำแหน่งใหม่(หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป) ที่ระลึกแจกผู้สูงอายุและผู้พิการ ม.11 บ้านมะค่าตะวันออก ตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  

เว็บมาสเตอร์ 105/1 08/07/2020 08/07/20 23:33

รวมข้อสอบ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด สอบวันที่ 6 กรกฎาคม 2563  

เว็บมาสเตอร์ 369/0 08/07/2020 08/07/20 22:52

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.2560 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  

เว็บมาสเตอร์ 125/0 08/07/2020 08/07/20 19:29

ความคืบหน้าการเตรียมเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 6128/1 06/06/2020 08/07/20 18:23

เอกสารบรรยาย(เพิ่มเติม) (โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการเงินการคลัง การบัญชี และพัสดุ ประจำปี ๒๕๖๒

เว็บมาสเตอร์ 12/0 04/07/2020 04/07/20 07:46

แนวข้อสอบอัตนัยสายงานผู้บริหารท้องถิ่น (ข้อสอบจริง) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2563  

เว็บมาสเตอร์ 13879/3 08/02/2020 02/07/20 19:42

การกำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บมาสเตอร์ 76/0 02/07/2020 02/07/20 19:28

ขอแสดงความยินดี กับว่าทีี่ข้าราชการท้องถิ่นทุกคน  

เว็บมาสเตอร์ 1329/3 05/11/2017 14/06/20 10:04

ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิ.ย. 63 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้มีการเรียกผู้สอบแข่งขันได้มารายงานตัวเพื่อเลือก อปท.  

เว็บมาสเตอร์ 109/0 11/06/2020 11/06/20 06:11

Microsoft Office 2010 Full Download [Full+Crack] ตัวเต็ม THAI

เว็บมาสเตอร์ 34/0 11/06/2020 11/06/20 05:27

เปิดให้โหลดไฟล์ PDF เอกสารแนวข้อสอบสายบริหาร และบุคคลทั่้วไปสอบท้องถิ่น หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ 100 บาท  

เว็บมาสเตอร์ 20186/4 13/01/2020 08/06/20 22:47

หนังสือภาค ข.ปรับปรุงปี 2563 เจ้าพนักงานธุรการ + นักจัดการงานทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 2008/1 28/05/2020 30/05/20 13:56

หนังสือเตรียมสอบภาค ข. ท้องถิ่น ปรับปรุงปี 2563 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

เว็บมาสเตอร์ 262/0 28/05/2020 28/05/20 18:41

หนังสือเตรียมสอบภาค ข. ท้องถิ่น ปรับปรุงปี 2563 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ป.ตรี)  

เว็บมาสเตอร์ 335/0 28/05/2020 28/05/20 17:06

นานาสาระที่น่ารู้  

เว็บมาสเตอร์ 1455/1 25/05/2020 25/05/20 10:03

คู่มือการคลังท้องถิ่น รวมกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ และหนังสือตอบข้อหารือด้านการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เว็บมาสเตอร์ 66/0 25/05/2020 25/05/20 06:57
จำนวนกระทู้ 1,629 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view