http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,076,962
เปิดเพจ6,194,316

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

สรุปแนวข้อสอบ Ps 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ส่วนรวม)

สรุปหัวข้อจำไปสอบครับPs 711การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ (ส่วนรวม) เผือใช้ประโยชน์ได้ http://www.4shared.com/document/rJGCZ0Bc/_Ps_711.html ชุดที่ 2htt......

อ่านต่อ

คำบรรยาย PS 504 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ เก่าๆ

คำบรรยาย PS 504 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ เก่าๆ http://www.upload-thai.com/download.php?id=2119f7acaad19d70dc719836224849cd ลองโหลดไปอ่านดูครับ ****......

อ่านต่อ

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ)

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ) ดร.พศวัจณ์ กนกนาก วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 http://www.4shared.com/document......

อ่านต่อ

คำบรรยายเก่าๆวิชาต่างๆ ของปริญญาโท

รวมคำบรรยายแนวข้อสอบคำบรรยายปริญญาโท ม.รามลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้ กดตรงลิ้งนี้ http://pun2013.bth.cc/webboard/forum-view-107104 ...

อ่านต่อ

รวมคำบรรยายแนวข้อสอบคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

รวมคำบรรยายแนวข้อสอบคำบรรยายปริญญาโท ม.รามลองดูเผื่อใช้ประโยชน์ได้ กดตรงลิ้งนี้ http://pun2013.bth.cc/webboard/forum-view-107104 ......

อ่านต่อ

รูปแบบการทำรายงาน (ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง) หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจประยุกต์ใช้ได้

รูปแบบการทำรายงานโดย คุณชัชนี ศรแก้วมาตรฐานวิทยานิพนธ์ ฝ่ายมาตรฐานวิชาการบัณทิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหงคลิ๊กโหลดข้อมูลเป็นเอกสารที่นี่ได้ที่นี่htt......

อ่านต่อ
view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view