http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,076,987
เปิดเพจ6,194,342

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

ให้กำลังใจ

เฟซบุ๊ก / เบอร์โทรศัพท์ 08-0536-1923(ดีแทค) ///0642594839(ทรู)

ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์ คลิ๊กด้านล่าง

https://www.facebook.com/prapun2523

หรือ

แนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

https://www.facebook.com/groups/1539791162903094 

(ห้องเฟซบุ๊ก จองหนังสือ /ทดลองทำข้อสอบ / โหลดแนวข้อสอบฟรี / เฉลยข้อสอบ/สอบภาค ข.ตำแหน่งต่างๆ และอื่นๆตามลิ้งด้านล่าง)

(1) สั่งซื้อหนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย) เฟซบุ๊กลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/946186482223274

(2) ทดลองทำข้อสอบจริงที่ผ่านมาและคาดว่าจะออกที่เฟซบุ๊กลิ้งนี้ https://www.facebook.com/groups/419087018289737

(3) เว็บไซต์แจกแนวข้อสอบ http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4

(4) เฉลยข้อสอบต่างๆ https://www.facebook.com/groups/643691739359382

(5) เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกัน https://www.facebook.com/groups/1438034446216288

(6) หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น http://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet
(7) เตรียมสอบการเงิน พัสดุ คลัง จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายใน https://www.facebook.com/groups/334675870626346

(8) เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกัน และอื่นๆ

https://www.facebook.com/groups/878962688975007

(9) เตรียมสอบจพง.นักวิชาการ เกษตร สาธารณสุข คอมพิวเตอร์ https://www.facebook.com/groups/317840862355874
(10)แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/1539791162903094
(11) เตรียมสอบภาค ก.ท้องถิ่นและ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นๆ https://www.facebook.com/groups/827046157429060

(12) เพจประพันธ์ เวารัมย์ https://is.gd/KxTXVA


(13) เตรียมสอบปลัดอำเภอ (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง (ประพันธ์ เวารัมย์) https://www.facebook.com/groups/945576735540059
(14) เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานคร https://www.facebook.com/groups/1560273250721570

(15) เตรียมสอบ กกต. https://www.facebook.com/groups/2108824469395268

(16) เตรียมบุคลากรทางการศึกษาและอื่นๆ https://www.facebook.com/waoram.bth.cc

(17) เตรียมสอบสายบริหารของท้องถิ่น https://www.facebook.com/groups/1956634087992762 

(18) เว็บไซต์ประพันธ์ เวารัมย์ http://group.wunjun.com/valrom2012/11251

(19) เฟซส่วนตัว ประพันธ์ เวารัมย์ https://www.facebook.com/profile.php?id=100005571227073

(20) เฟซบุ๊กประพันธ์ เวารัมย์ https://www.facebook.com/prapun2523

(21) เว็บอบต.บางปลา อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ที่ทำงานผมเอง

https://bangpla.go.th

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ หรือฝากของมาให้ (ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกัน

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ

#ขายหมดทุกเล่มแล้ว(ยังไม่ได้สั่งพิมพ์ใหม่) ช่วงนี้แจกฟรี
#แจกฟรีไฟล์ PDF โหลดฟรี
[ltr]#ภาคก.ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี 2562 https://drive.google.com/file/d/1hP0PensqfV_BX5UW9djupgi15FrkGwHE/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 1 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/1dVS6wTwIewaDY9UuoaKvB1N6ITh3baO0/view?usp=sharing[/ltr]

#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 2 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/1yFMPCWQSUuShpcM4rfFV2C5IF_iAVj__/view?usp=sharing

#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 3 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/18LVXWzSScp2-aJk0DQdIKkrzk1qrGelz/view?usp=sharing
จุดเน้นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวข้อสอบ
https://is.gd/59jEn3
จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวข้อสอบ
https://is.gd/v2XfMB
#หนังสือนักวิชาการจัดเก็บ พัสดุ ตรวจสอบภายใน (ป.ตรี)โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/1trfezWHAtZVGIL4OblmhDHqLP0D3JAzK/view?usp=sharing
#หนังสือนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคลัง ป.ตรี
โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/1t9sXqKUmMTeI9Gcr4ss1vz2QkgEdnPms/view?usp=sharing
#หนังสือสอบสายงานคลัง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช. ปวท. ปวส.) https://drive.google.com/file/d/1eVwsDoUHCi3UHIZ_d6HOUFaUIT837bmN/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 1 จำนวน = 700 ข้อ ตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/126aVOStMViy9dWguGyiPlG4n3QOIXA7i/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 2 จำนวน 904 ข้อ
https://drive.google.com/file/d/1R3AORZk1DiOQvFY1BPRClakolgyndWou/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 3 ชุดพิเศษ กฎหมาย 30 คะแนนและเหตุการณ์ปัจจุบัน
https://drive.google.com/file/d/1KC1p2KB2Q9v2xgYCMNuoeHpK7kkcU-BA/view?usp=sharing

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21) https://is.gd/eKiE1S

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/Io2VUL

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/uNB7fK

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/h7BcpJ

#จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1vycS8-0t3B5MNV9aEMoCiLUfz1eWXYr9/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1cvEZM9gUIEwDlMfNBhRbxJUhDtkiZjR2/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


https://drive.google.com/file/d/1X-vTjenx--Ld5Yx7kAS2CSWniAZQkr4N/view?usp=sharing

การเกษียนหนังสือราชการทุกตำแหน่งในระบบราชการที่ต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน
โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/M5cb0e

#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/1UEfhhliCaFEXOmCk5slv1wBuLJU4v_BZ/view?usp=sharing
#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

https://drive.google.com/file/d/1XIB0iu8vsEysZtWgZIavVT1_lB2aWucc/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

https://is.gd/1IZeox

หรือ

https://drive.google.com/file/d/1rzPRbDjcQ1WFdHSwOcjEjlJaN6Y1eEWJ/view?usp=sharing
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น / กทม. / ก.พ. / ครู / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://is.gd/zwQXUJ

ไฟล์ข้อสอบค่ากาแฟ 100 บาท** (ไม่ได้บังคับครับ แล้วแต่จะกรุณาครับผม)[

โอนเงินมาที่
ประพันธ์ เวารัมย์ กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-2-12605-3

**แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)**

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21)

https://is.gd/eKiE1S

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/Io2VUL

จุดเน้นประเด็นออกข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 โหลดไปอ่านได้ที่

https://is.gd/IBZNnQ

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/h7BcpJ

กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น

https://is.gd/MFBOz4

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16)

https://is.gd/SvVnCH

แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)

https://is.gd/sfcX5h

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://is.gd/zwQXUJ

แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น  (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

https://is.gd/Aok7Js

แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น

https://is.gd/hekmiO

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 โหลดตรงนี้

https://is.gd/rxw9MW

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

https://is.gd/Elnpos

การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง

https://is.gd/GCX3na

แนวข้อสอบเก่าของท้องถิ่น 2015

สอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท. สู้ต่อไปอย่าหยุดยั้ง ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ

แนวข้อสอบท้องถิ่น (สายบริหาร)รุ่นโค้งเส้นชัย (ชุดสู้อยากมีความหวัง)

กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่นhttps://is.gd/8J8EPG

แนวข้อสอบอัตนัย เตรียมสอบสายบริหาร

*****************************************************************

จุดเน้นออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

****************

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบเก่า ของท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ (เล่มที่ 2)

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง 2559 (เล่มที่ 3)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (เล่มที่ 4)

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จำนวน 156 ข้อ (เล่มที่ 5)

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 6)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 7)

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เล่มที่ 8)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป (เล่มที่ 9)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สอบท้องถิ่น ปี 2560 (เล่มที่ 10)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการฯ การเงินและบัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ พัสดุ (เล่มที่11)

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เล่มที่12)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน / สุขาภิบาล /นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / สาธารณสุข / สิ่งแวดล้อม (เล่มที่13)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (เล่มที่ 14)

 

สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 (เล่มที่ 15)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 17)

(จุดเน้นออกข้อสอบ)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  (เล่มที่ 18)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แนวข้อสอบเก่า)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เก็ง....... ดัก.......-เดา...-ตรง...-ฟัน.......

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (แนวข้อสอบเก่า 2556)

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิตปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิต

เขาห้ามคัดลอก แต่เขาไม่ได้ห้ามจำออกมา (สู้ๆสู้ๆ) ลิ้งตรงนี้

หรือ


http://valrom.igetweb.com/webboards/1365664/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2557-(%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87)-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.html

 

 

********************************

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 กฎกระทรวง 9 ฉบับ

หรือ

******************************************

แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกฟรีไม่มีขาย (แนวข้อสอบเก่า)

โหลดไปดูตรงนี้

หรือ

หรือ

*************************

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. อนุกรม จำนวน 102 ข้อ (เล่มที่ 1)

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 117 ข้อ (เล่มที่ 2)

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 113 ข้อ (เล่มที่ 3)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.หรือท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ

***************************************

แนวข้อสอบกรมสรรพากร  ชุดที่ 1 (แนวข้อสอบเก่า)

โหลดไปดูตรงนี้

แนวข้อสอบเตรียมสอบสรรพากร ชุดที่ 2  (แนวข้อสอบเก่า บางข้อ ข้อมูลต้องเปลี่ยนแปลงใหม่)

โหลดไปดูตรงนี้

***************************************

สไลด์YouTube แนวข้อสอบท้องถิ่น

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ ศ 2560

แนวข้อสอบเทศบาลและที่เกี่ยวข้องข้อ 1 -142 (เป็นแนวทางอ่านหนังสือครับ)

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2560 ชุด สู้เพื่อคุณ จำนวน 155 ข้อ

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ 1-340 ข้อ

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ชุด ของฟรี ไม่มีขาย ข้อ 1 -140

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134

แนวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2015 ชุด คืนความรู้ให้สังคม (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559 ชุดแบ่งปันความรู้ (1)

แนวข้อสอบภาค ก. ก.พ. / ท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 81 - 120

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

ติวพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ

แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548

แนวข้อสอบเตรียมสอบปี 2560

ติวพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ 1-340 ข้อ

แนวข้อสอบ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเตรียมสอบราชการ ข้อ 1 -55

แนวข้อสอบข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 41 - 80

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ชุดที่ 2)

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 50 -100

แนวข้อสอบท้องถิ่น ปี 2559 ชุดแบ่งปันความรู้ (1)

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 81 - 120

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาของท้องถิ่น ข้อ 151 -299 (เตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560)

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ 1 - 40

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาของท้องถิ่น ข้อ 1 - 150(เตรียมสอบท้องถิ่น ปี 2560)

แนวข้อสอบนิติกรท้องถิ่น ข้อ 1 -157 (เตรียมสอบปี 2560)

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง ข้อ101 - 134

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย ข้อ 1- 50

แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เดิม) (นักจัดการงานทั่วไป (ปัจจุบัน) ข้อ 1 - 87

โพสที่ เว็บไซต์แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (ประพันธ์ เวารัมย์)

(**ถ้าท่านใด สั่งแล้วตกหล่นแจ้งในเฟซหรือไลน์ส่วนตัวได้ครับผม **)

***>>XXเตรียมสอบท้องถิ่น เพื่อพิชิตการบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น <<

(ห้องเฟซบุ๊ก จองหนังสือ /ทดลองทำข้อสอบ / โหลดแนวข้อสอบฟรี / เฉลยข้อสอบ/สอบภาค ข.ตำแหน่งต่างๆ และอื่นๆตามลิ้งด้านล่าง)

(1) สั่งซื้อหนังสือภาค ก.ท้องถิ่น (ไทย+คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย) เฟซบุ๊กลิ้งนี้https://www.facebook.com/groups/946186482223274

(2) ทดลองทำข้อสอบจริงที่ผ่านมาและคาดว่าจะออกที่เฟซบุ๊กลิ้งนี้https://www.facebook.com/groups/419087018289737

(3) เว็บไซต์แจกแนวข้อสอบhttp://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4

(4) เฉลยข้อสอบต่างๆhttps://www.facebook.com/groups/643691739359382

(5) เรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันhttps://www.facebook.com/groups/1438034446216288


(6) หนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นhttp://www.dla.go.th/servlet/DocumentServlet
(7) เตรียมสอบการเงิน พัสดุ คลัง จัดเก็บรายได้ ตรวจสอบภายในhttps://www.facebook.com/groups/334675870626346

(8) เตรียมสอบนักวิชาการศึกษา และเจ้าพนักงานป้องกัน และอื่นๆ


(9) เตรียมสอบจพง.นักวิชาการ เกษตร สาธารณสุข คอมพิวเตอร์https://www.facebook.com/groups/317840862355874
(10)แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆhttps://www.facebook.com/groups/1539791162903094
(11) เตรียมสอบภาค ก.ท้องถิ่นและ ก.พ.หรือส่วนราชการอื่นๆhttps://www.facebook.com/groups/827046157429060

(12) เพจประพันธ์ เวารัมย์https://is.gd/KxTXVA


(13) เตรียมสอบปลัดอำเภอ (ฝันให้ไกล ไปให้ถึง (ประพันธ์ เวารัมย์)https://www.facebook.com/groups/945576735540059
(14) เตรียมสอบข้าราชการกรุงเทพมหานครhttps://www.facebook.com/groups/1560273250721570

(15) เตรียมสอบ กกต. https://www.facebook.com/groups/2108824469395268

(16) เตรียมบุคลากรทางการศึกษาและอื่นๆhttps://www.facebook.com/waoram.bth.cc


(17) เตรียมสอบสายบริหารของท้องถิ่นhttps://www.facebook.com/groups/1956634087992762 

(18) เว็บไซต์ประพันธ์ เวารัมย์http://group.wunjun.com/valrom2012/11251


(19) เฟซส่วนตัว ประพันธ์ เวารัมย์https://www.facebook.com/profile.php?id=100005571227073

(20) เฟซบุ๊กประพันธ์ เวารัมย์https://www.facebook.com/prapun2523

(21) เว็บอบต.สวายจีก ที่ทำงานผมเอง

 

*************************************

**เล่มที่ 1 และเล่มที่ 2 (สอบท้องถิ่น/กทม.และส่วนราชการอื่นๆ)*****
>>>เล่มที่ 1 สีฟ้าเหลือง (ไทย +คณิต) เล่มละ 300 บาท และบวกค่าส่งลงทะเบียน 50 บาท ถ้าส่งแบบ EMS 80 บาท (ใช้สอบได้หลายส่วนราชการเช่น ท้องถิ่น /ก.พ./กทม./ครู เป็นต้น
ดูเนื้อหาของหนังสือได้ที่
https://is.gd/sjatUb
>>> เล่มที่ 2 สีเขียวเหลือง (ไทย +คณิต+อังกฤษ+กฎหมาย) เล่มละ 300 บาท และบวกค่าส่งลงทะเบียน 60 บาท ถ้าส่งแบบ EMS 80 บาท (ใช้สอบท้องถิ่น)
ดูตัวอย่างหนังสือได้ที่
https://is.gd/eHbXaN

**************************************
หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ หรือฝากของมาให้ (ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกัน

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ

 #จำหน่ายหนังสือสอบท้องถิ่นภาคก.และภาคข.

#ภาค ก.ท้องถิ่น
#ภาค ข. เจ้าพนักงานธุรการ/นักจัดการงานทั่วไป
#ภาค ข. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน / นักพัฒนาชุมชน
เล่มละ 380.-บาท (ส่งฟรีทั่วประเทศ)
#ส่งทุกรอบวันอาทิตย์

#ดูตัวอย่างหนังสือภาคก.ท้องถิ่นได้ที่

#ตัวอย่างหนังสือภาค ข.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนและนักพัฒนาชุมชน

ตัวอย่างหนังสือภาค ข.นักจัดการงานทั่วไป/จพง.ธุรการ https://www.facebook.com/pg/prapun2523waoram/photos/?tab=album&album_id=3347131955511985
#ตัวอย่างหนังสือภาค ข.เจ้าพนักงานพัสดุ/นักวิชาการพัสดุ
#ตัวอย่างหนังสือ
#ข้อสอบจริงของท้องถิ่นที่ออกปี2562และข้อสอบจริงปี2560และข้อสอบจริงปี2557


Tags : เฟซบุ๊ก / ไลน์ ประพันธ์ เวารัมย์ และแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ

ความคิดเห็น

 1. 1
  lxbfYeaa
  lxbfYeaa testing@example.com 18/02/2024 13:00
  555
 2. 2
  lxbfYeaa
  lxbfYeaa testing@example.com 18/02/2024 13:00
  555
 3. 3
  lxbfYeaa
  lxbfYeaa testing@example.com 18/02/2024 12:54
  555
 4. 4
  lxbfYeaa
  lxbfYeaa testing@example.com 18/02/2024 12:54
  555
 5. 5
  เกมส์สล็อต
  เกมส์สล็อต kirbykestrel@bein888.co 07/08/2023 22:10

  ติดตามครับ ชอบแนวข้อสอบมากๆครับ


  เกมส์สล็อต

 6. 6
  Jayant Riku
 7. 7
  07/06/2013 07:55

  สอบถามนะค่ะ


  กรณีจะซื้อชุดการแสดง เพื่อแข่งขันทักษะวิชาการ สามารถซื้อได้หรือไม่ค่ะ

 8. 8
  สุพิชฌาย์
  สุพิชฌาย์ supitcha_h@hotmail.com 22/08/2012 10:05

  การจัดซื้อเสื้อกีฬาให้กลุ่มรำวงย้อนยุคของเทศบาล ได้หรือไม่คะ ถ้าไม่ได้ใช้ระเบียบหรือหนังสือสั่งการตัวไหนอ้าง ขอบคุณค่ะ

 9. 9

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view