http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท31/07/2020
ผู้เข้าชม3,265,823
เปิดเพจ5,087,452

ปฎิทิน

« August 2020»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ขนาดตัวอักษร

ประพันธ์ เวารัมย์
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- มัธยมต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประโคนชัย (ศูนย์โรงเรียนบ้านไทร)
- มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน (ศูนย์บริษัทจงสถิตย์ จำกัด)
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณทิต (รัฐศาสตร์) สาขา บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 29
เกรดเฉลีย 3.12
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 14 (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ)
-  (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง รุ่นที่ 40)

ประวัติการทำงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (บริษัทจงสถิตย์ จำกัด) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
- พนักงานจ้างสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย
- เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (6 ตุลาคม 2554) เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (11 มีนาคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบัน 


- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 28,030 บาท (1 เมษยน 2562)    


  
 


 

  

คนเราบางครั้งโอกาสทางการศึกษา อาจมีไม่เท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับจะพยายามหรือเปล่าเท่านั้น

แต่เวลามีเท่ากันทุกคน ดังนั้น ใครกำลังท้อแท้
ก็ขอให้ลุกขึ้น(สู้) 
จุดหมายไม่ไกล เกินจริง
เมื่อ 6 ล้ม จง 9 เดินต่อไป


(เก่งไม่กลัว กลัวขยัน สำหรับการศึกษา)ประวัติของเจ้าของ คนที่ชื่อนายประพันธ์ เวารัมย์

นายประพันธ์  เวารัมย์ (คติเตือนใจ อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด)

เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2523
เป็นลูกคุณพ่ออืน เวารัมย์ (เสียชีวิตแล้ว)  และคุณแม่สวน เวารัมย์ (สายชุมดี)

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วย กัน 4 คน
มีพี่สาว 3 คน เป็นลูกคนเล็ก
1.คุณพี่พุ่ม เวารัมย์
2.คุณพี่วันเพ็ญ เวารัมย์
3.คุณพี่วันทะนา เวารัมย์
4. ประพันธ์ เวารัมย์

และมีน้องต่างบิดา อีก 2 คน (คุณพ่อสอน สายชุมดี)
1. น้องสกลวรรต สายชุมดี
2. น้องศิริกัญญา สายชุมดี

ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  31140

ที่ทำงาน องค์การบริหารส่วตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อีเมล์ valrom2009@hotmail.com และ waorm@gmail.com
เฟซบุ๊ก 
https://www.facebook.com/prapun2523
ทวิสเตอร์

https://twitter.com/valrom2012

Line ID 
0857643290

เว็บไซต์ และเว็บบล็อค

http://valrom.igetweb.com หรือ
http://waoram.igetweb.com

หรือ
http://group.wunjun.com/valrom2012

หรือ

http://valrom2009.blogspot.com/

หรือ

http://group.wunjun.com/pun


หรือ

http://waoram.blogspot.com

หรือ


http://waoram.myreadyweb.com


หรือ

http://flash-mini.com/web/?fb=100000585379106

หรือ

http://valrom2013.exteen.com


หรือ

http://waoram.9veb.com


หรือ
http://pun.myreadyweb.com


ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- มัธยมต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประโคนชัย (ศูนย์โรงเรียนบ้านไทร)
- มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน (ศูนย์บริษัทจงสถิตย์ จำกัด)
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณทิต (รัฐศาสตร์) สาขา บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 29
เกรดเฉลีย 3.12
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 14 (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ)
-  (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง รุ่นที่ 40)

ประวัติการทำงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (บริษัทจงสถิตย์ จำกัด) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
- พนักงานจ้างสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย
- เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (6 ตุลาคม 2554) เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (11 มีนาคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบัน 


- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 25,970 บาท (1 ตุลาคม 2560)    ติวสอบท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แม้เป็นส่วนเล็กๆ ในการเติมเต็มให้ความรู้ ในการสอบท้องถิ่น
แต่ก็อยากให้พี่ๆ น้องๆ ที่รับฟัง การแลกเปลี่ยนความรู้ ในครั้งนี้ ได้บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นทุกคน


(ประพันธ์  เวารัมย์)
10 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดี กับว่าทีี่ข้าราชการท้องถิ่นทุกคน**************************************
 
  คนเราบางครั้งโอกาสทางการศึกษา อาจมีไม่เท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับจะพยายามหรือเปล่าเท่านั้น
แต่เวลามีเท่ากันทุกคน ดังนั้น ใครกำลังท้อแท้
ก็ขอให้ลุกขึ้น(สู้) 
จุดหมายไม่ไกล เกินจริง
เมื่อ 6 ล้ม จง 9 เดินต่อไป


(เก่งไม่กลัว กลัวขยัน สำหรับการศึกษา)ประวัติของเจ้าของ คนที่ชื่อนายประพันธ์ เวารัมย์

ยูทูธรวมภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=8pPl1JVudSs

นายประพันธ์  เวารัมย์ (คติเตือนใจ อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด)

เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2523
เป็นลูกคุณพ่ออืน เวารัมย์ (เสียชีวิตแล้ว)  และคุณแม่สวน เวารัมย์ (สายชุมดี)

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วย กัน 4 คน
มีพี่สาว 3 คน เป็นลูกคนเล็ก
1.คุณพี่พุ่ม เวารัมย์
2.คุณพี่วันเพ็ญ เวารัมย์
3.คุณพี่วันทะนา เวารัมย์
4. ประพันธ์ เวารัมย์

และมีน้องต่างบิดา อีก 2 คน (คุณพ่อสอน สายชุมดี)
1. น้องสกลวรรต สายชุมดี
2. น้องศิริกัญญา สายชุมดี

ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  31140

ที่ทำงาน องค์การบริหารส่วตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อีเมล์ valrom2009@hotmail.com และ valrom2009@gmail.com
เฟซบุ๊ก 
https://www.facebook.com/prapun2523

ทวิสเตอร์

https://twitter.com/valrom2012

Line ID 
 pun2013


เว็บไซต์ และเว็บบล็อค
http://waoram.blogspot.com

หรือ
http://valrom.igetweb.com 

หรือ
http://waoram.myreadyweb.com

หรือ
http://group.wunjun.com/valrom2012
หรือ

http://flash-mini.com/web/?fb=100000585379106
หรือ
http://group.wunjun.com/pun
หรือ
http://pun9.bth.cc
หรือ
http://valrom2009.blogspot.com/

หรือ
http://valrom2013.exteen.com
หรือ
http://oajanpun.bth.cc
หรือ
http://waoram.9veb.com
หรือ

http://pun.myreadyweb.com
 หรือ

http://pun2013.bth.cc

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- มัธยมต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประโคนชัย (ศูนย์โรงเรียนบ้านไทร)
- มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน (ศูนย์บริษัทจงสถิตย์ จำกัด)
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณทิต (รัฐศาสตร์) สาขา บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 29
เกรดเฉลีย 3.12
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 14 (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ)
-  (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง รุ่นที่ 40)

ประวัติการทำงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (บริษัทจงสถิตย์ จำกัด) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
- พนักงานจ้างสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย
- เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (6 ตุลาคม 2554) เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (11 มีนาคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบัน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 21,620 บาท (1 ตุลาคม 58)ติดต่อเราเจ้าของเว็บไซต์ ประพันธ์ เวารัมย์
 
 

      การเปลี่ยนแปลง วัยเด็กถึงปัจจุบัน
      
       

       
       
      เที่ยวประเทศจีน
      
 

       
      ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้
      

 


  


คิดถึงพ่อจังเลย ที่่ระลึกงานฉลองบรรจุอัฐิ คุณพ่ออืน เวารัมย์ วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555.
Tags : ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view