http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,076,972
เปิดเพจ6,194,326

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ขนาดตัวอักษร


ประพันธ์ เวารัมย์
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- มัธยมต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประโคนชัย (ศูนย์โรงเรียนบ้านไทร)
- มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน (ศูนย์บริษัทจงสถิตย์ จำกัด)
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณทิต (รัฐศาสตร์) สาขา บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 29
เกรดเฉลีย 3.12
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 14 (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ)
-  (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง รุ่นที่ 40)

ประวัติการทำงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (บริษัทจงสถิตย์ จำกัด) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
- พนักงานจ้างสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย
- เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (6 ตุลาคม 2554) เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (11 มีนาคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบัน 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (3 สิงหาคม 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จจังหวัดสมุทรปราการ  เงินเดือน 33,000 บาท
   

  
 


 

  

คนเราบางครั้งโอกาสทางการศึกษา อาจมีไม่เท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับจะพยายามหรือเปล่าเท่านั้น

แต่เวลามีเท่ากันทุกคน ดังนั้น ใครกำลังท้อแท้
ก็ขอให้ลุกขึ้น(สู้) 
จุดหมายไม่ไกล เกินจริง
เมื่อ 6 ล้ม จง 9 เดินต่อไป


(เก่งไม่กลัว กลัวขยัน สำหรับการศึกษา)ประวัติของเจ้าของ คนที่ชื่อนายประพันธ์ เวารัมย์

นายประพันธ์  เวารัมย์ (คติเตือนใจ อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด)

เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2523
เป็นลูกคุณพ่ออืน เวารัมย์ (เสียชีวิตแล้ว)  และคุณแม่สวน เวารัมย์ (สายชุมดี)

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วย กัน 4 คน
มีพี่สาว 3 คน เป็นลูกคนเล็ก
1.คุณพี่พุ่ม เวารัมย์
2.คุณพี่วันเพ็ญ เวารัมย์
3.คุณพี่วันทะนา เวารัมย์
4. ประพันธ์ เวารัมย์

และมีน้องต่างบิดา อีก 2 คน (คุณพ่อสอน สายชุมดี)
1. น้องสกลวรรต สายชุมดี
2. น้องศิริกัญญา สายชุมดี

ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  31140

ที่ทำงาน องค์การบริหารส่วตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อีเมล์ valrom2009@hotmail.com และ waorm@gmail.com
เฟซบุ๊ก 
https://www.facebook.com/prapun2523
ทวิสเตอร์

https://twitter.com/valrom2012

Line ID 
0857643290

เว็บไซต์ และเว็บบล็อค

http://valrom.igetweb.com หรือ
http://waoram.igetweb.com

หรือ
http://group.wunjun.com/valrom2012

หรือ

http://valrom2009.blogspot.com/

หรือ

http://group.wunjun.com/pun


หรือ

http://waoram.blogspot.com

หรือ


http://waoram.myreadyweb.com


หรือ

http://flash-mini.com/web/?fb=100000585379106

หรือ

http://valrom2013.exteen.com


หรือ

http://waoram.9veb.com


หรือ
http://pun.myreadyweb.com


ประพันธ์ เวารัมย์
ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- มัธยมต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประโคนชัย (ศูนย์โรงเรียนบ้านไทร)
- มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน (ศูนย์บริษัทจงสถิตย์ จำกัด)
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณทิต (รัฐศาสตร์) สาขา บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 29
เกรดเฉลีย 3.12
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 14 (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ)
-  (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง รุ่นที่ 40)

ประวัติการทำงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (บริษัทจงสถิตย์ จำกัด) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
- พนักงานจ้างสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย
- เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (6 ตุลาคม 2554) เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (11 มีนาคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์


- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ปัจจุบัน 
- หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  (3 สิงหาคม 2563) องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จจังหวัดสมุทรปราการ  เงินเดือน 33,000 บาท
ติวสอบท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แม้เป็นส่วนเล็กๆ ในการเติมเต็มให้ความรู้ ในการสอบท้องถิ่น
แต่ก็อยากให้พี่ๆ น้องๆ ที่รับฟัง การแลกเปลี่ยนความรู้ ในครั้งนี้ ได้บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นทุกคน


(ประพันธ์  เวารัมย์)
10 กันยายน 2560

ขอแสดงความยินดี กับว่าทีี่ข้าราชการท้องถิ่นทุกคน**************************************
 
  คนเราบางครั้งโอกาสทางการศึกษา อาจมีไม่เท่ากัน แต่ขึ้นอยู่กับจะพยายามหรือเปล่าเท่านั้น
แต่เวลามีเท่ากันทุกคน ดังนั้น ใครกำลังท้อแท้
ก็ขอให้ลุกขึ้น(สู้) 
จุดหมายไม่ไกล เกินจริง
เมื่อ 6 ล้ม จง 9 เดินต่อไป


(เก่งไม่กลัว กลัวขยัน สำหรับการศึกษา)ประวัติของเจ้าของ คนที่ชื่อนายประพันธ์ เวารัมย์

ยูทูธรวมภาพ
https://www.youtube.com/watch?v=8pPl1JVudSs

นายประพันธ์  เวารัมย์ (คติเตือนใจ อดีตเปลี่ยนแปลงไม่ได้ แต่ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด)

เกิดเมื่อวันที่ 2 กรกฏาคม พ.ศ. 2523
เป็นลูกคุณพ่ออืน เวารัมย์ (เสียชีวิตแล้ว)  และคุณแม่สวน เวารัมย์ (สายชุมดี)

มีพี่น้องร่วมบิดามารดาด้วย กัน 4 คน
มีพี่สาว 3 คน เป็นลูกคนเล็ก
1.คุณพี่พุ่ม เวารัมย์
2.คุณพี่วันเพ็ญ เวารัมย์
3.คุณพี่วันทะนา เวารัมย์
4. ประพันธ์ เวารัมย์

และมีน้องต่างบิดา อีก 2 คน (คุณพ่อสอน สายชุมดี)
1. น้องสกลวรรต สายชุมดี
2. น้องศิริกัญญา สายชุมดี

ที่อยู่ตามทะเบียน บ้านเลขที่ 20 หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  31140

ที่ทำงาน องค์การบริหารส่วตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

อีเมล์ valrom2009@hotmail.com และ valrom2009@gmail.com
เฟซบุ๊ก 
https://www.facebook.com/prapun2523

ทวิสเตอร์

https://twitter.com/valrom2012

Line ID 
 pun2013


เว็บไซต์ และเว็บบล็อค
http://waoram.blogspot.com

หรือ
http://valrom.igetweb.com 

หรือ
http://waoram.myreadyweb.com

หรือ
http://group.wunjun.com/valrom2012
หรือ

http://flash-mini.com/web/?fb=100000585379106
หรือ
http://group.wunjun.com/pun
หรือ
http://pun9.bth.cc
หรือ
http://valrom2009.blogspot.com/

หรือ
http://valrom2013.exteen.com
หรือ
http://oajanpun.bth.cc
หรือ
http://waoram.9veb.com
หรือ

http://pun.myreadyweb.com
 หรือ

http://pun2013.bth.cc

ประวัติการศึกษา
- ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม ตำบลสี่เหลี่ยม อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- มัธยมต้น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอประโคนชัย (ศูนย์โรงเรียนบ้านไทร)
- มัธยมปลาย ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนเขตบางขุนเทียน (ศูนย์บริษัทจงสถิตย์ จำกัด)
- ปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิลปศาสตรบัณทิต (รัฐศาสตร์) สาขา บริหารรัฐกิจ รุ่นที่ 29
เกรดเฉลีย 3.12
- ปริญญาโท  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต  รุ่นที่ 14 (สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอำนาจเจริญ)
-  (รัฐศาสตรมหาบัณฑิต รามคำแหง รุ่นที่ 40)

ประวัติการทำงาน
- พนักงานฝ่ายผลิต (บริษัทจงสถิตย์ จำกัด) แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพมหานคร
- พนักงานจ้างสำนักทะเบียนอำเภอประโคนชัย
- เจ้าหน้าที่ปกครอง (สย.) ที่ทำการปกครองอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 ( วันที่ 1 มิถุนายน 2548 ) เทศบาลตำบลนาป่าแซง อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (6 ตุลาคม 2554) เทศบาลตำบลนาป่าแซง
อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 ว (11 มีนาคม 2558) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
ปัจจุบัน 

- นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ (1 มกราคม 2559) องค์การบริหารส่วนตำบลสวายจีก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
- เงินเดือน ณ ปัจจุบัน 21,620 บาท (1 ตุลาคม 58)ติดต่อเราเจ้าของเว็บไซต์ ประพันธ์ เวารัมย์
 
 

      การเปลี่ยนแปลง วัยเด็กถึงปัจจุบัน
      
       

       
       
      เที่ยวประเทศจีน
      
 

       
      ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันความรู้
      

 


  


คิดถึงพ่อจังเลย ที่่ระลึกงานฉลองบรรจุอัฐิ คุณพ่ออืน เวารัมย์ วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555.
Tags : ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์ แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)

ความคิดเห็น

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view