http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท15/07/2020
ผู้เข้าชม3,243,887
เปิดเพจ5,058,207

ปฎิทิน

« July 2020»
SMTWTFS
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ)

คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ)

ดร.พศวัจณ์ กนกนาก วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

http://www.4shared.com/document/BV6C-Jt1/PS_711_Posawat_1_July_2011_lin.html

ดร.พศวัจณ์ กนกนาก วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ภาคเช้า

http://www.4shared.com/document/di4LaZ1L/PS_711_Posawat_2_July_2011_lin.html

ดร.พศวัจณ์ กนกนาก วันที่ 2 กรกฎาคม 2554 ภาคบ่าย

 http://www.4shared.com/document/REeka2-v/PS_711_Posawat_2_July_2011_lin.html

เผือใช้ประโยชน์ได้ครับ

ชุดที่ 1

 http://www.4shared.com/file/JGw5jbvi/ps711.html
   
 ชุดที่ 2
      
http://www.4shared.com/file/dze0xVZR/PS_711_5.html
      
  ชุดที่ 3
            http://www.4shared.com/file/usmBnDDj/_online.html
   อ.อรัสธรรม
                            
            
นโยบายประชาธิปัตย์
                  http://www.4shared.com/document/f90IlB_O/PS_711_-.html
 นโยบายเพื่อไทย (ก่อนยิ่งลักษ์ณ์)
                        

 นโยบายเพื่อไทย สมัยยิ่งลักษ์ณ์
               
 http://www.4shared.com/document/Y8qtKlOU/_online.html              
         
          ***************************************************************************************
  เผื่อใช้ประโยชน์ได้บ้างครับ
  Quiz ของอาจารย์วิเชียร นโยบายค่าแรง 300 บาทของนโยบาย
 พรรคเพื่อไทย ท่านคิดว่าปัจจัยใดมีความสำคัญมากที่สุด มี 4 ปัจจัย 
 
  คำตอบคือ  ปัจจัยเกื้อหนุน (ขยายความต่อด้วย)           
   Quiz จากรามตรัง
 *************************************       

Tags : คำบรรยายวิชา PS 711 การวิเคราะห์นโยบายสาธารณะ Public Policy Analysis (เก่าๆ)

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view