http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,076,973
เปิดเพจ6,194,327

ปฎิทิน

« April 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930    

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดดักข้อสอบเตรียมปี 2566

 #แนวข้อสอบท้องถิ่น# ดักข้อสอบเตรียมปี 2566#

 #เฟซบุ๊กฝึกทำแนวข้อสอบท้องถิ่นหรือส่วนราชการอื่นๆ

https://www.facebook.com/groups/1539791162903094

เว็บไซต์ https://prapun2523.blogspot.com

#ฟังคลิปเสียงเฉลย

#ข้อ 1 ดูเฉลยที่
" height="488" src="https://img1.blogblog.com/img/video_object.png" width="705" />
แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อ 2
ดูพร้อมเฉลยและคำอธิบายได้ที่
" height="486" src="https://img1.blogblog.com/img/video_object.png" width="672" />
#แนวข้อสอบท้องถิ่น

#ข้อ 1 ดูเฉลยที่
" height="393" src="https://img1.blogblog.com/img/video_object.png" width="658" />แนวข้อสอบท้องถิ่น ข้อ 2 

ดูพร้อมเฉลยและคำอธิบายได้ที่

" height="379" src="https://img1.blogblog.com/img/video_object.png" width="638" />#ติดตามข้อสอบพร้อมเฉลยจะทยอยลงเรื่อยๆได้ที่นี่ จนถึงวันสอบครับ (ไม่มีไฟล์ให้โหลดนะครับ แต่สามารถดูผ่านเว็บบล็อคนี้ครับ#

#ฝึกทำที่เฟซบุ๊ก  https://www.facebook.com/groups/1539791162903094

#หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟ#
10 - 40 - 60 - 100 บาท
แล้วแต่จะอนุเคราะห์นะครับ
ไม่ได้บังคับ
/
********************************
ให้กำลังใจ
 finish ForU โชคดีเฮงๆแนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

คลิีกลิ้งนี้  http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4


เหตุการณ์ปัจจุบันด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม และแนวข้อสอบส่วนราชการต่างๆที่น่าสนใจ
1. พล.อ.ประยุทธ์ฯ นรม.คนที่ 29
2. ปธ.สภาฯ นายชวนฯ
3. ปธ.สุฒิฯ นายพรเพชร
4. เปิดประชุมสภาวันแรก 23 พ.ค.62
5. ไทย ปธ.อาเซียน 2019
6. คำขวัญวันเด็ก 62 " เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
7. พล.อ.เปรมฯ อสัญกรรม 26 พ.ค.62 / พระราชทานพลิงศพ 8 ธ.ค.62
8. ไทย จัดประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 35 วันที่ 31 ต.ค.62-4 พ.ย.62
9. ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เลื่อนจาก 24 ต.ค. เป็น 12 พ.ย.62
รธน.2560
10. ตราไว้ เมื่อ 6 เม.ย.60
11. 16 หมวด
12. สิทธิ อำนาจที่กฎหมายรับรองและคุ้มครอง...
13. เสรีภาพ ภาวะที่บุคคลมีอิสระ...
14. รัฐสภา ประกอบด้วย ส.ส. และ ส.ว.
15. การประชุมร่วมหรือแยก ตามคำสั่งของ ประธานสภาฯ
16. ปธ.สส. ดำรงตำแหน่ง ปธ.สภาฯ
17. ปธ.สว. ดำรงตำแหน่ง รองปธ.สภาฯ
18. ส.ส.มีสมาชิก 500 คน จาก แบ่งเขต 350 สัดส่วน 150
19. ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ต้องมีสัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
20. ผู้มีสิทธิ ลต. ต้องอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
21. ต้องทะเบียนบ้านอยู่ในเลข ลต. ไม่น้อยกว่า 90 วัน
22. ผู้มีสิทธิลงสมัคร ส.ส. อายุไม่น้อยกว่า 25 ปี
23. ส.ว. ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 40 ปี มาความเชี่ยวชาญไม่น้อยกว่า 10 ปี มีวาระ 5 ปี
24. หมวด 3 ผู้มีสิทธิ ลต. เข้าชื่อ 10,000 คน เสนอร่าง พ.ร.บ. ได้
25. งป. เป็นกฎหมาย พ.ร.บ.
26. ตลก.ศาล รธน. อายุ 45-68 ปี มีวาระ 7 ปี
27. องค์กรอิสระ อายุ 45-70 ปี
28. กกต. 7 คน วาระ 7 ปี
29. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 3 คน
30. ป.ป.ช. 9 คน
31. คตง. 7 คน
32.excessive ตอบ inordinate
33.รายงานการประชุม : ผู้มา ผู้ไม่มา ผู้เข้าร่วม
34.deming cycle : PDCA
35.ยืมเครื่องคิดเลข :Sorry I'm using
36.รู้รับปรับใช้ : เทคโนโลยี
37.แบนสารอันตราย ยกเว้น : ได...
38.ไม่บรรลุข้อตกลง : อินเดีย
39. แนวคิดอาเซียน : ร่วมมือร่วมใจก้าวไกลยั่งยืน
40.สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีฐานะเป็น : กรม
41. หัวหน้าสำนักงานจังหวัด : สป.มท.
42. ไม่ใช่เมืองอัจฉริยะ : นครศรีธรรมราช
43.ไม่ใช่ ส่วนราชการตาม พรฎ บ้านเมืองที่ดี : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
44.พรฎ บ้านเมืองที่ดี : แผนบริหารราชการแผ่นดิน, แผนนิติบัญญัติ
45. ตัวA ใน SMART : Achievable
บรรลุผล
46.ไม่ใช่ 7s Mckinsey : Synergy
47.สังคมผู้สูงอายุ : สูงอายุ 65 ร้อยละ 14
48.วันสถาปนา กท.มหาดไทย : 1 เมษายน 2435
49.เงินไม่ต้องส่งคืน : เงินนอกงบประมาณ
50.ไม่ได้อยู่ในนโยบายเร่งด่วน : การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ และ ความสงบสุขของประเทศ

*************************************** 

แนวข้อสอบท้องถิ่นเตรียมสอบสายบริหาร วันที่ 26 มกราคม 2563 ชุดที่ 1

โหลดที่
https://is.gd/LUFRHr

หรือ  https://drive.google.com/file/d/1K8gZDTYPGAAZyeCF8AOwxKjoQPjrbA7g/view?usp=sharing

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560 เตรียมสอบสายบริหารท้องถิ่น หรือบุคคลทั่วไปหรือส่วนราชการต่างๆแนวข้อสอบท้องถิ่น (เก่า) (สายบริหาร)รุ่นโค้งเส้นชัย (ชุดสู้อยากมีความหวัง)
https://is.gd/q8fkv9

แนวข้อสอบอัตนัย (เก่า) เตรียมสอบสายบริหาร
https://is.gd/dL0c10

โหลด
https://is.gd/amJrh2
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1PIj6ebejvNTEwM7NVaxJ2709iwWLbUXr/view?usp=sharing

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่8 พ.ศ. 2553 รวมทั้งที่เกี่ยวข้อง

โหลด

https://is.gd/7tks1h

หรือ

https://drive.google.com/file/d/1HNRwlPCnS6h9n8ZT_JaEATI0R3z3I2fk/view?usp=sharing

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541
https://drive.google.com/file/d/1nwuqpuntKe-2rfv2hDW7EU1N4R_ppKmk/view?usp=sharing
หรือ
https://is.gd/JF5zju

จุดเน้นพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
https://drive.google.com/file/d/1He6Affx_0PChxmzWg_jQLmGovVc8rjo3/view?usp=sharing
หรือ
https://is.gd/ywFucK

จุดเน้นพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
https://is.gd/ZjXgH8
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1cn97ggiJ19sdoYFxCOy2Zc4UeUkdQ2XA/view?usp=sharing

จุดเน้นพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
https://is.gd/ECTnDJ
หรือ
https://drive.google.com/file/d/1KfrQtYMpN4Zdk-ICqHsOLqtGH-F5rmxi/view?usp=sharing

ภาคก.ท้องถิ่น ฉบับปรับปรุงปี 2562 https://drive.google.com/file/d/1hP0PensqfV_BX5UW9djupgi15FrkGwHE/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 1 (แจกฟรี)ิ https://drive.google.com/file/d/1dVS6wTwIewaDY9UuoaKvB1N6ITh3baO0/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 2 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/1yFMPCWQSUuShpcM4rfFV2C5IF_iAVj__/view?usp=sharing

#แนวข้อสอบ ก. ก.พ.และท้องถิ่น (ไทย+คณิต) เล่มที่ 3 (แจกฟรี) https://drive.google.com/file/d/18LVXWzSScp2-aJk0DQdIKkrzk1qrGelz/view?usp=sharing
จุดเน้นพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และแนวข้อสอบ
https://is.gd/59jEn3
จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 และแนวข้อสอบ
https://is.gd/v2XfMB
#หนังสือนักวิชาการจัดเก็บ พัสดุ ตรวจสอบภายใน (ป.ตรี)โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/1trfezWHAtZVGIL4OblmhDHqLP0D3JAzK/view?usp=sharing
#หนังสือนักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิชาการคลัง ป.ตรี
โหลดตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/1t9sXqKUmMTeI9Gcr4ss1vz2QkgEdnPms/view?usp=sharing
#หนังสือสอบสายงานคลัง ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน (ปวช. ปวท. ปวส.) https://drive.google.com/file/d/1eVwsDoUHCi3UHIZ_d6HOUFaUIT837bmN/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 1 จำนวน = 700 ข้อ ตรงนี้
https://drive.google.com/file/d/126aVOStMViy9dWguGyiPlG4n3QOIXA7i/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 2 จำนวน 904 ข้อ
https://drive.google.com/file/d/1R3AORZk1DiOQvFY1BPRClakolgyndWou/view?usp=sharing
#แนวข้อสอบชุดที่ 3 ชุดพิเศษ กฎหมาย 30 คะแนนและเหตุการณ์ปัจจุบัน
https://drive.google.com/file/d/1KC1p2KB2Q9v2xgYCMNuoeHpK7kkcU-BA/view?usp=sharing

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21) https://is.gd/eKiE1S

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/Io2VUL

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/uNB7fK

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/h7BcpJ

#จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1vycS8-0t3B5MNV9aEMoCiLUfz1eWXYr9/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1cvEZM9gUIEwDlMfNBhRbxJUhDtkiZjR2/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562


https://drive.google.com/file/d/1X-vTjenx--Ld5Yx7kAS2CSWniAZQkr4N/view?usp=sharing

การเกษียนหนังสือราชการทุกตำแหน่งในระบบราชการที่ต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน
โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/M5cb0e

#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/1UEfhhliCaFEXOmCk5slv1wBuLJU4v_BZ/view?usp=sharing
#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

https://drive.google.com/file/d/1XIB0iu8vsEysZtWgZIavVT1_lB2aWucc/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

https://is.gd/1IZeox

หรือ

https://drive.google.com/file/d/1rzPRbDjcQ1WFdHSwOcjEjlJaN6Y1eEWJ/view?usp=sharing
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น / กทม. / ก.พ. / ครู / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://is.gd/zwQXUJ

แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)**

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21)


https://is.gd/eKiE1S
ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
https://is.gd/Io2VUL
จุดเน้นประเด็นออกข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 โหลดไปอ่านได้ที่
https://is.gd/IBZNnQ
ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
https://is.gd/h7BcpJ
กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น
https://is.gd/MFBOz4
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16)
https://is.gd/SvVnCH
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
https://is.gd/zwQXUJ
แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น  (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)
https://is.gd/Aok7Js
แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น
https://is.gd/hekmiO
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 โหลดตรงนี้
https://is.gd/rxw9MW

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21) https://is.gd/eKiE1S

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

https://is.gd/Io2VUL

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/uNB7fK

ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

https://is.gd/h7BcpJ

#จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1vycS8-0t3B5MNV9aEMoCiLUfz1eWXYr9/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

https://drive.google.com/file/d/1cvEZM9gUIEwDlMfNBhRbxJUhDtkiZjR2/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562https://drive.google.com/file/d/1X-vTjenx--Ld5Yx7kAS2CSWniAZQkr4N/view?usp=sharing

การเกษียนหนังสือราชการทุกตำแหน่งในระบบราชการที่ต้องเกี่ยวข้องในการทำงาน
โหลดไปอ่านตรงนี้

https://is.gd/M5cb0e

#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561

https://drive.google.com/file/d/1UEfhhliCaFEXOmCk5slv1wBuLJU4v_BZ/view?usp=sharing
#จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

https://drive.google.com/file/d/1XIB0iu8vsEysZtWgZIavVT1_lB2aWucc/view?usp=sharing

#จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

https://is.gd/1IZeox

หรือ

https://drive.google.com/file/d/1rzPRbDjcQ1WFdHSwOcjEjlJaN6Y1eEWJ/view?usp=sharing
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น / กทม. / ก.พ. / ครู / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

https://is.gd/zwQXUJ

ไฟล์ข้อสอบค่ากาแฟ 100 บาท** (ไม่ได้บังคับครับ แล้วแต่จะกรุณาครับผม)[
โอนเงินมาที่
ประพันธ์ เวารัมย์ กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-2-12605-3


แนวข้อสอบท้องถิ่น (แจกฟรี)**

แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 (เล่มที่ 21)


https://is.gd/eKiE1S
ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553
https://is.gd/Io2VUL
จุดเน้นประเด็นออกข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 โหลดไปอ่านได้ที่
https://is.gd/IBZNnQ
ชี้จุดที่เคยออกสอบพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
https://is.gd/h7BcpJ
กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่น
https://is.gd/MFBOz4
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 (เล่มที่ 16)
https://is.gd/SvVnCH
แนวข้อสอบ ภาค ก. (ท้องถิ่น  / กทม. / ก.พ.  / ครู  / อื่นๆ) (ไทย+คณิต+อังกฤษ)
https://is.gd/sfcX5h
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวงและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
https://is.gd/zwQXUJ
แนวทางอ่านหนังสือสอบท้องถิ่น  (แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า)
https://is.gd/Aok7Js
แนวข้อสอบเก่าท้องถิ่น
https://is.gd/hekmiO
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534  แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 โหลดตรงนี้
https://is.gd/rxw9MW
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552
https://is.gd/Elnpos
การเกษียนหนังสือราชการ ทุกตำแหน่งในระบบราชการต้องเกี่ยวข้อง
https://is.gd/GCX3na
แนวข้อสอบเก่าของท้องถิ่น 2015สอบสายผู้บริหาร อำนวยการ หัวหน้าฝ่าย ของอปท. สู้ต่อไปอย่าหยุดยั้ง ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจ

แนวข้อสอบท้องถิ่น (สายบริหาร)รุ่นโค้งเส้นชัย (ชุดสู้อยากมีความหวัง)

กฎหมายฉบับเต็ม 11 ฉบับ เตรียมสอบท้องถิ่นhttps://is.gd/8J8EPGแนวข้อสอบอัตนัย เตรียมสอบสายบริหาร

*****************************************************************จุดเน้นออกสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

****************จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นที่ออกสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549

จุดเน้นที่ออกสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

แนวข้อสอบเก่า ของท้องถิ่นแนวข้อสอบท้องถิ่นบรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ.และเมืองพัทยา (เล่ม ที่ 1)

แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุด ของฟรี ไม่มีขาย จำนวน 407 ข้อ (เล่มที่ 2)

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง 2559 (เล่มที่ 3)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552 และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล (เล่มที่ 4)

แนวข้อสอบท้องถิ่น 2016 ฝันให้ไกล ไปให้ถึง จำนวน 156 ข้อ (เล่มที่ 5)

แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 6)

แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วยและตำแหน่งอื่นๆ (เล่มที่ 7)

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (เล่มที่ 8)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ และนักจัดการงานทั่วไป (เล่มที่ 9)

แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล สอบท้องถิ่น ปี 2560 (เล่มที่ 10)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงาน นักวิชาการฯ การเงินและบัญชี คลัง จัดเก็บรายได้ พัสดุ (เล่มที่11)

แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (เล่มที่12)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน / สุขาภิบาล /นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ / สาธารณสุข / สิ่งแวดล้อม (เล่มที่13)

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้และนักวิชาการจัดเก็บรายได้

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจสอบภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2545 (เล่มที่ 14)

 สรุประเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543 (เล่มที่ 15)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (เล่มที่ 17)

(จุดเน้นออกข้อสอบ)พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552  (เล่มที่ 18)

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  (แนวข้อสอบเก่า)

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เก็ง....... ดัก.......-เดา...-ตรง...-ฟัน.......

แนวข้อสอบเตรียมสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

แนวข้อสอบเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 8 พ.ศ. 2553 (แนวข้อสอบเก่า 2556)

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิตปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิตเขาห้ามคัดลอก แต่เขาไม่ได้ห้ามจำออกมา (สู้ๆสู้ๆ) ลิ้งตรงนี้

หรือhttp://valrom.igetweb.com/webboards/1365664/%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-27-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99-2557-(%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87)-%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A2-%E0%B8%A1.%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95.html

  ******************************** พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง 9 ฉบับหรือ

******************************************แนวข้อสอบท้องถิ่น แจกฟรีไม่มีขาย (แนวข้อสอบเก่า)โหลดไปดูตรงนี้

หรือ

หรือ

*************************แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. อนุกรม จำนวน 102 ข้อ (เล่มที่ 1)

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 117 ข้อ (เล่มที่ 2)

แจกฟรี แนวข้อสอบภาค ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป จำนวน 113 ข้อ (เล่มที่ 3)

คำศัพท์ภาษาอังกฤษเตรียมสอบ ภาค ก. ก.พ.หรือท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ

***************************************แนวข้อสอบกรมสรรพากร  ชุดที่ 1 (แนวข้อสอบเก่า)โหลดไปดูตรงนี้

แนวข้อสอบเตรียมสอบสรรพากร ชุดที่ 2  (แนวข้อสอบเก่า บางข้อ ข้อมูลต้องเปลี่ยนแปลงใหม่)โหลดไปดูตรงนี้เว็บไซต์ประพันธ์  http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=4
**************************************************************

 

 #ข้อสอบจริงของท้องถิ่นที่ออกปี2562และข้อสอบจริงปี2560และข้อสอบจริงปี2557 อยู่ด้านล่างครับผม
แนวข้อสอบจริงปี 2560
แนวข้อสอบจริงของท้องถิ่น ปี 2560


1. นาย ก. ได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น 25% แต่รวมกันแล้วเงินเดือนนาย ก. เท่ากับเงินเดือนที่เคยได้รับมาในปีที่ผ่านมา แสดงว่าปีที่ผ่านมานาย ก. ถูกลดเงินเดือนไปเท่าใด
1. 5%
2. 10%
3. 15%
4. 20%
2. สำนวนใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟัง
ก.ฟังหูไว้หู

ข.ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียก
ค.ฟังความข้างเดียว
ง.สีซอให้ควายฟัง

3. กาน ข้อไหนแปลว่า ที่รัก
กาญจนบุรี
จันทกานต์
การณ์
กาฬสินธุ์

4. หนังสือคำสั่งทางราชการที่เร่งด่วนใช้อะไร

ก.ด่วน

ข.ด่วนมาก

ค.ด่วนที่สุด

ง.ด่วนมากที่สุด


5. ชั้นความเร็วของหนังสือยกเว้นข้อใด

ก.ด่วน

ข. ด่วนมาก

ค.ด่วนที่สุด
ง.ด่วนมากที่สุด

6. ข้อใดไม่ใช่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ก องค์การบริหารสวนตำบล 

ข กรุงเทพมหานคร 

ค เมืองพัทยา
ง จังหวัดนครปฐม

7. สำนวนใดไม่เกี่ยวข้องกับการฟัง

ก.ฟังหูไว้หู

ข.ฟังไม่ได้ศัพท์ จับไปกระเดียก

ค.ฟังความข้างเดียว

ง.สีซอให้ควายฟัง

8. ผู้ใดมีสิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้ง

1. พระภิกษุสามเณร

2. ผู้ต้องโทษที่ถูกกักขังตามคดีอาญาหมายศาล

3. ผู้วิกลจริตจิตฟั่นเฟื่อน

4. ผู้เยาว์อายุน้อยกว่า 18 ปี

9. สีเขียวไม่ใช่สีเหลือง และสีเหลืองไม่ใช่สีส้ม

1. สีเขียวไม่ใช่สีส้ม

2. สีส้มไม่ใช่สีเหลือง

3. สีเขียวเป็นสีที่มองสบายเย็นตา

4. หาข้อสรุปไม่ได้

10.ตุลาการ มีทั้งหมดกี่คน

1. 5 คน

2. 7 คน

3. 9 คน
4. 11 คน
11. เกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธข้ามประเทศญี่ปุ่น

1จีน

2ไทย

3อังกฤษ

4 สหรัฐอเมริกา 

12. X<10 y="" 5="" span="">


ก. X > Y


ข. 2X > Y


ค. X + Y = 15


ง. X - Y = 5


13. ว่าด้วยเรื่อง พรบ.เทศบาล ประชากร 50,000 คนขึ้นไป จะต้องเป็นเทศบาลอะไร

1. เทศบาลเมือง
2. เทศบาลเมืองนคร
14. ปากกา 1 ด้าม ราคาเท่ากับ ดินสอ 6 แท่ง ดินสอ 3 แท่ง ราคาเท่ากับ สมุด 1 เล่ม สมุด3 เล่ม ราคา 18 บาท ราคาปากกาเท่ากับกี่บาท

ก. 8 

ข.9

ค. 11 

ง. 12


15. ข้อใดอ่านได้ถูกต้อง

ก. ๑๐๑ อ่านว่า หนึ่ง-ร้อย-เอ็ด

ข. บ้านเลขที่ ๑๑/๒๖ อ่านว่า บ้าน-เลข-ที่-สิบ-เอ็ด-ทับ-ยี่-สิบ-หก

ค. 16:30น. อ่านว่า สิบ-หก-นา-ลิ-กา-สาม-สิบ-นอ

ง. 15.01 อ่านว่า สิบ-ห้า-จุด-ศูนย์-เอ็ด

16. เทศบาลใด ไม่ได้อยู่องค์กรปกครองท้องถิ่น

ก.เทศบาลตำบล

ข.เทศบาลอำเภอ

ค.เทศบาลเมือง

ง.เทศบาลนคร

17. ข้อใดไม่ได้แปลว่าน้ำ

สิงขร
ธารา

นทีรัย

18. ข้อใดความหมายเชิงอุปมา

ก.เจ้าเนื้อ 

ข.เจ้านาย

ค.เจ้าขา
19. ประเพณี....เดือนสิบ เป็นความเชื่อทางไสย....และศาสนา
สาทร ศาสน์
สาทร ศาสตร์
สาทร ศาส
สารท ศาสตร์

20. กู้เงิน 35000 บาท เป็นเวลา 10 ปี 1 ปีแรกเสียดอกเบี้ย 10% หลังจากนั้นดอกเบี้ยจะลดลงทุกปีปีละ 1% เมื่อครบ 10 ปี จะได้เงินต้นรวมกับดอกเบี้ยเป็นเงินกี่บาท

21. หนังสือ วิทยาศาสตร์ มี 4 เล่ม คณิตศาสตร์ 8 เล่ม อังกฤษ 8 ชั้น 2 วิทยาศาสตร์ 4 เล่ม คณิต 1

22. ตึกเพนทากอนเปนสัญลักษณ์ของอะไร ทหาร
23. ปากกา 1ด้าม เท่ากับดินสอ 6 แท่ง ดินสอ 3 แท่งเท่ากับสมุด 1เล่ม สมุด 3 เล่มราคา 18 บาท อยากทราบว่าปากกามีราคาเท่าไหร่


24. นายก อบต ตำแหน่งกี่ปี 4ปี
25. ประธานสภา อบจ.ใครแต่งตั้ง

26. จำนวนสภาผู้แทนราษฏรและจำนวนวุฒิสภา สส.500 สว.200
27. ปัญหาเศรษฐกิจปี2557 มาจากสาเหตุใด

28. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อยกี่วัน ไม่น้อยกว่า 90 วัน
29. เลขทะเบียน กข119 ชลบุรี อ่านอย่างไร

30. หนังสือราชการเก็บไว้อย่างน้อยกี่ปี 10 ปี
31. พกหินดีกว่าพกนุ่น หมายความว่า

32. ใครลงนามใน พรบ.อำนวยความสะดวกปี2558 พลเอกประยุทธ์
33. รัฐธรรมนูญ 2560 ประกาศใช้วันที่เท่าไหร่ข้าราชการกับเอกชนต่างกันอย่างไร เป็นข้าราชการ....ดียังไง??  (อาจเก่า และอาจเป็นแรงบันดาลใจให้คนอยากรับราชการครับ 
ลองกดดูฟังดูครับ)
https://www.youtube.com/watch?v=5vAJcWyUtMM
รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต

ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อ ม.สวนดุสิต
เขาห้ามคัดลอก แต่เขาไม่ได้ห้ามจำออกมา (สู้ๆสู้ๆ)

1. หนังสือรับรองใช้รูปกี่ขนาดเท่าใด
2. นามสกุล excel คือ
3. นายกรัฐมนตรีตายใช้คำใด
4. e-mail หมายถึง
5. ตรารับหนังสือ ประกอบด้วยอะไรบ้าง
6. ใครเป็นคนเก็บรักษากุญแจตู้นิรภัย ในการเก็บเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร มีกี่คน
8.นาย ก แบ่งขนมคนละชิ้น เหลือขนม 6 ชิ้น แต่ถ้าแบ่งคนละ 2 ชิ้น จะมีคนไม่ได้ขนม 2 คน อยากทราบนาย ก มีขนมกี่ชิ้น
1.12
2.13
3.14
4.15
5.16
9. การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เพื่อให้เกิดอะไร
- ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
10. วาระการดำรงตำแหน่งของสภากรุงเทพมหานคร
- 4 ปี 
สภากรุงเทพมหานคร (ตัวย่อ: ส.ก.) เป็นองค์กรฝ่ายสภาของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหารอันมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จำนวน 57 คน ที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีสิทธิเลือกตั้ง จาก 50 เขต มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี 
11. การออกกฎหมายของกรุงเทพมหานครให้จัดทำเป็น
- ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร

12. การจัดตั้งและดูแลตลาดกลาง เป็นอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานใด
- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
13. จำนวนราษฎรเกินห้าแสนคนแต่ไม่เกินหนึ่งล้านคน ให้มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกี่คน
- 30 คน
14. กิจการใดอยู่ภายใต้อำนาจของเทศบาลตั้งแต่ 2 แห่งขึ้นไป ให้จัดตั้งเป็น
- สหการ
15. การจัดตั้ง ยุบ สหการ ให้ดำเนินอย่างไร
- พระราชกฤษฎีกา
16. ผู้มีอำนาจควบคุมดูแล เทศบาล
- ผู้ว่าราชการจังหวัด
17. สมาชิกสภาเมืองพัทยา มีจำนวนกี่คน
- 24 คน
18. รองนายกเมืองพัทยามีจำนวนกี่คน
- 4 คน
19. ผู้มีอำนาจให้ เลขานุการสภาตำบล พันจากตำแหน่ง
- นายอำเภอ
20. องค์การบริหารส่วนตำบล ขนาดใหญ่ มีรายได้สูงสุด
- 20 ล้านบาท
(1) อบต. ชั้น 1 รายได้ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป (2) อบต. ชั้น 2 รายได้ระหว่าง 12 - 20 ล้านบาท (3) อบต. ชั้น 3 รายได้ระหว่าง 6 - 12 ล้านบาท (4) อบต. ชั้น 4 รายได้ไม่เกิน 6 ล้านบาท (5) อบต. ชั้น 5 รายได้ไม่เกิน 3 ล้านบาท
21 ผู้รักษาการตามระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น คือใคร
- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
22 คำย่อของ “สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น”
- ก.ถ.
23. จำนวนกรรมการใน “สำนักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น” กี่คน
- 17 คน
24. คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล มีกรรมการผู้ทรงคุุณวุุฒกี่คน
- 6 คน
25. ภาษีบุหรี่ จัดเก็บเพิ่มได้เท่าใด
- 10 สตางค์
26. นายดำมีขนม ให้เพื่อนเหลือขนม 6 ชิ้น ถ้าให้คนละ 2ชิ้น จะเหลือ 2 คนไม่ได้ขนม ตอบอะไร คิดไม่ได้ ช่วยเฉลยหน่อย อันนี้ตอบ มีขนม 14 ชิ้น ประมาณนี้แหละ จำ คำตอบ ไม่ได้ เพราะวิธีคิดคือ เรา ต้องหาจำนวนคนที่จะให้ ด้วยการ เพิ่ม ขนม 6 ชิ้น ก้อเท่ากับ มีเพื่อน 6 คนที่ได้ขนม 2 ชิ้น และอีก 2 คน ได้ขนม 1 ชิ้น 
- คำตอบที่ได้คือ 14 ครับ
(6x2)+1+1
*** โชคดีมากครับ ข้อนี้ผมได้มาจากเพื่อน ๆ ใน thailocalmeet มาเฉลยกัน ประมาณ 3 เดือนที่แล้วครับ
27. ซื้อสินค้า 80 บวกกำไร 50% ขาดทุน 50 %
= 60 
28. จังหวัดใดมี 'เทศบาลนคร' มากที่สุด
29.ข้อมูลจริง ๆ คือ ถ้าพูดถึงพื้นที่ นนทบุรี ถือได้ว่าเทศบาลนครรวมกันแล้วมีพื้นที่มากที่สุดในบรรดารายชื่อที่แสดงนี้ครับ
จังหวัดชลบุรี
1. พัทยา เมืองพัทยา
2. เจ้าพระยาสุรศักดิ์ เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ 
3. แหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง 
จังหวัดนนทบุรี
1. นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี
2. ปากเกร็ด เทศบาลนครปากเกร็ด
จังหวัดสงขลา
1. หาดใหญ่ เทศบาลนครหาดใหญ่ 
2. สงขลา เทศบาลนครสงขลา
จังหวัดสมุทรสาคร
1. สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร 
2. อ้อมน้อย เทศบาลนครอ้อมน้อย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
สุราษฎร์ธานี เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี นครสุราษฎร์
เกาะสมุย เทศบาลนครเกาะสมุย

30. บันทึก ในหนังสือราชการภาษาอังกฤษ อยู่ในประเภทใด
-หนังสือที่ไม่ลงชื่อ
31. หนังสือที่ต้องการกำหนดเวลา ให้ดำเนินการอย่างไร
- ด่วนภายใน
32. หนังสือราชการประเ้ภทใด ต้องดำเนินการทันที
-ด่วนที่สุด
33. จปฐ. มีกี่หมวด
- 5 หมวด
34. จปฐ. มีกี่ตัวชี้วัด
- 30 ตัวชี้วัด

35.เครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. จะมีการปรับเปลี่ยนทุกกี่ปี
- 5 ปี
36. ข้อใดไม่ใช่สภาท้องถิ่น
- สภาตำบล
37. ข้อใดไม่ใช่ผู้บริหารท้องถิ่น
- ผู้ใหญ่บ้าน

38. 18. นายดำมีขนม ให้เพื่อนเหลือขนม 6 ชิ้น ถ้าให้คนละ 2ชิ้น จะเหลือ 2 คนไม่ได้ขนม ตอบอะไร คิดไม่ได้ ช่วยเฉลยหน่อย อันนี้ตอบ มีขนม 14 ชิ้น ประมาณนี้แหละ จำ คำตอบ ไม่ได้ เพราะวิธีคิดคือ เรา ต้องหาจำนวนคนที่จะให้ ด้วยการ เพิ่ม ขนม 6 ชิ้น ก้อเท่ากับ มีเพื่อน 6 คนที่ได้ขนม 2 ชิ้น และอีก 2 คน ได้ขนม 1 ชิ้น 

39.ศาลในที่ไม่ได้อยู่ในศาลยุติธรรม
40.ศาล...? ที่เกี่ยวข้องกับเอกชน 
41.ส่วนราชการที่ไม่ได้สังกัดสำนักนายก ต้องตราเป็นกฎหมายใด

42. เวลาพิมพ์งานใน excel เวลาิ enter เคอร์เซอร์ จะอยู่ตรงไหน
- บรรทัดถัดไป
43. การคำนวณ ก่อนใส่สูตร ต้องมีอะไรนำหน้าเสมอ
- =
44. คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ย่ออย่างไร
- กทบ.
45. มาตรฐานซอง ปกติใช้สีขาว มีกี่ขนาด
- 4 ขนาด (ซี 4 ซี 5 ซี 6 ดีแอล)

46.ข้อใดไม่ได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
47.เอกสารที่ไม่ต้องเปิดเผย จัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้มีระยะเวลาเท่าใด
48.ใครเป็น ประธาน กรรมการ คณะสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น
49.แผนพัฒนาสามปีต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนใด
50.แผนพัฒนาสามปี ต้องปิดประกาศภายในกี่วัน และต้องติดระยะเวลาเท่าใด
51 ข้อใดไม่ใช่หัวหน้าที่จัดทำแผนงาน ของสนับสนุนท้องถิ่น
53.ข้อใดเป็นการหาค่าเฉลี่ย
54.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน
55.ข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญา
56. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ีได้ ให้ดำเนินการอย่างไร
57.ข้อใดไม่ใช่ลาภมิควรได้ 
58.ข้อใดไม่ใช่ความหมายของการจ้าง
59.แผนงานขององค์กรปกครองท้องถิ่น ข้อใดกล่าวถูกต้อง
60.GFMIS หมายถึงข้อใด
61. หากหน่วยงานไม่จัดหาข้อมูลข่าวสารให้ สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อใคร
62.ข้อมูลข่าวสารของราชการที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสถาบัน
จะเปิดเผยมิได้ และอาจจัดคัดเลือกไว้ให้ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้า เมื่อครบกี่ปี
- 75 ปี
63. ข้อมูลข่าวาร ถ้าเปิดเผยจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อความมั่นคงของประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความมั่นคงในทางเศรษฐกิจหรือการคลังของประเทศ และจะจัดให้ประชาชนศึกษาค้นคว้า เมื่อครบกี่ปี
- 20 ปี
64.ไม่จัดหาข้อมูลร้องเรียนต่อใคร - คณะกรรมการข้อมูลฯ

65.เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีใดได้ 
- ได้รับหนังสือยินยอมจากเจ้าของ
66.ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอร่างงบประมาณภายใน
- 15 สิงหาคม
67.เสนอขออนุมัติกรณีไม่สามารถนำร่างงบประมาณฯได้ทันภายในระยะเวลาต่อใคร 
- สภาท้องถิ่น
68. ครุภัณฑ์ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงปริมาณ เป็นอำนาจของใคร
- สภาท้องถิ่น
69.งบประมาณที่จะก่อหนี้ผูกพัน ต้องไม่เกินละเ้ท่าใด
- ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
70.ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- ร้อยละยี่สิบห้า
71.การประกวดราคา จำนวนเงินเท่าใด
- เกินสองล้านบาท

72.ข้อใดไม่ใช่วิธีพิเศษ - .
...ที่มีราคาสูงมาก
73.ไม่ใช่สาระสำคัญของการตรวจฎีกา 
- รูปถ่ายของผู้ซื้อ
74.แผนการใช้จ่ายเงิน 
- แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกฯ
75 .ใครเป็นคนเก็บรักษาลูกกุญแจ - 
-
76.กุญแจอีกสำรับหนึ่งเก็บไว้ที่ใด 
- ให้นำฝากเก็บรักษาในลักษณะหีบห่อไว้ในตู้นิรภัยเก็บเงินของส่วนราชการอื่นฯ
77.ตู้นิรภัย 
- ติดหรือตั้งไว้ในที่มั่นคงและปลอดภัยฯ
78.ยกเลิกเช็ค 
- เกินสิบห้าวัน
79.กันยอดเงินสะสม 
- ร้อยละยี่สิบห้า
80.การอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของนายกฯ
- ด้านการบริการชุมชนและสังคมหรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ 
- เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน
81.หัวหน้ากลุ่มงานการเงินบัญชีตรวจสอบความถูกต้อง 
- หกเดือนต่อครั้ง
82.เสนอแผนการตรวจสอบประจำปี 
- ภายในเดือนกันยายน
83..ส่งสำเนาการเงินให้ใครทราบ 
-ผู้ว่าราชการ
84.รายงานผลการตรวจสอบ 
- ทุกสองเดือน
85.หน้าที่ของหน่วยตรวจรับ 
- ผู้ตรวจหาเอกสารเพิ่มเติม
86.หากตรวจพบเรื่องที่มีผลเสียต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ให้รายงานผลการตรวจสอบทันที
87..ข้อใดไม่ใช่ “ต้นทุน” 
-
88. ข้อใดไม่ใช่ประเภทเงินแผ่นดิน 
-
89.ข้อใดไม่ใช่ปลัด อปท. 
- ปลัดอำเภอ 
90.ใครเป็นหัวหน้าทีม จปฐ อำเภอ 
นายอำเภอ
91.ใครเปนหัวหน้าทีม จปฐ จังหวัด 
รองผู้ว่าฯ
92.งบการเงิน บัญชี ต้องรายงาน สตง. ภายในกี่วัน 
- 120 วัน 
93กรอ คือ อะไร
94.ผู้รักษาการ สภาองกรณ์ชุมชน 2551 
95. ใครไม่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ตามสาขา เช่น ความันคงของประเทศ บังคับใช้กฎหมาย เศรษฐกิจ?
96. ใครรักษาการตาม ระเบียบว่าด้วยการจัดทำแผนฯ2548
-ปลัดกระทรวงมหาดไทย

97.ใครรักษาการตามระเบียบว่า คณะกรรมการพัฒนาสตรี
- อธิบดีกรมพัฒนาชุมชน
98.หมู่บ้านเดียวมีกองทุนหมู่บ้านได้กี่กองทุน
-1 กองทุน
99.กองทุนหมู่บ้านเป็น
- นิติบุคคล
100.ใครรักษาการตามระเบียบพัสดุฯ
-
101 ข้อใดเป็นรายจ่ายของอบต.
-

102. การประกาศเผยแพร่ ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา ไม่น้อยกว่ากี่วัน
103.ตู้นิรภัยมีกุญแจกี่สำรับ
104. กรรมการเก็บรักษาเงินมีกี่คน
-3 คน
105. เงินที่เบิกถ้าไม่จ่ายให้ส่งคืนคลังภายในกี่วัน
- 15 วัน 
106.กรณีรายจ่ายหมวดค่าครุภัณฑ์ทีด่ินและส่ิงก่อสร้างยังไม่ก่อหนี้ผูกพันเบิกไม่ทันใน 1 ปี ขอขยายได้ต่ออีกเท่าไร
107. กรณียืมเงินแล้วเจ้าหน้าที่ยังไม่ส่งใช้เงินคืน ให้ส่งอย่างช้า
- 30 วัน
108. กันเงินสะสมร้อยละ
- 25 ของทุกปี
109. หากได้รับการทักท้วงจากสตง.ต้องตอบภายใน
- 45 วัน
110.อาคารที่งบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สำหรับส่วนที่เกิน 10,000,000 บาทให้จ่ายค่าออกแบบฯ ในอัตราร้อยละ...
111.วิสัยทัศน์ กรมการพัฒนาชุมชน (2555 - 2559)
-ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

โพสที่
http://pun2013.bth.cc/webboard/topic-view-330024


ที่มาจากชุมชนคนท้องถิ่น และอื่นๆ
ภาค ข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผม 
รูปแบบการออกข้อสอบ 
1.พรบ.ข้อมูลข่าวสาร   2540 20 ข้อ
2.ระเบียบ มท อปท.    2548 20 ข้อ
3. นโยบายและแผน            60 ข้อ

----------------------------------------------------------


1.ข้อใดไม่ได้ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
2.เอกสารที่ไม่ต้องเปิดเผย จัดเก็บที่หอจดหมายเหตุแห่งชาติ ให้มีระยะเวลาเท่าใดถึงจะเปิดเผยได้ 
3.ใครเป็น ประธาน กรรมการ คณะสนับสนุนพัฒนาท้องถิ่น  
4.แผนพัฒนาสามปีต้องจัดทำให้เสร็จภายในเดือนใด 
5.แผนพัฒนาสามปี ต้องปิดประกาศภายในกี่วัน และต้องติดระยะเวลาเท่าใด 
6 ข้อใดไม่ใช่หัวหน้าที่จัดทำแผนงาน ของสนับสนุนท้องถิ่น
7.ข้อใดเป็นการหาค่าเฉลี่ย
8.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลชุดปัจจุบัน  
9.ข้อใดไม่ใช่โทษทางอาญา 
10.คณะกรรมการติดตามผล ข้อใดไม่ถูกต้อง
11.แผนการดำเนินงานต้องทำให้เสร็จภายในเดือนใด
12.ข้อมูลข่าวสารที่ต้องปกปิด ขยายเวลาได้เท่าไร
13.แผนระยะยาวมีระยะเวลาเท่าใด
14.เจ้าหน้าที่ ต้องจัดเอกสารเมื่อมีผู้ขอข้อมูลภายในกี่วัน และขยายได้อีกกี่วัน
15.ข้อใดคือค่าเฉลี่ย
16.ไม่ทำตามคณะกรรมการ  ปรับเท่าไร
17.ไม่ทำตามคณะกรรมการ  จำคุกเท่าไร
18.ไม่ทำตามเจ้าหน้าที่     ปรับเท่าไร
19.ข้อใดไม่ได้อยู่ใน สิ่งตีพิมพ์ ใน ราชกิจจานุเบกษา
20.ข้อใดไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
21.CHI SQUARE คือ
22.ข้อใดใช้วัดอัตราความแปรปรวนที่กำหนดไม่ได้
23.ตาราง 0.X 1.X 0.X 1.X ข้อใดควรใช้
24.ตาราง + + + -            ข้อใดควรใช้
25.ใครไม่ได้อยู่ในหัวหน้าหน่วยจัดทำแผน
26.SWOT คือ
27.ข้อใดใช้ควบคุมแผนงาน
28.ข้อใดคือขั้นแรกของการวางแผน
29.การสุ่มประชากรโดยการอ้างอิง เรียกว่า
30.ถ้าจะขยายเวลาแผนสามปี ให้ขยายที่ใคร
31.จงบอกการจัดทำแผนแบบกว้างๆ
32.วิสัยทัศน์แบบเข้าใจคือ
33.ตัวแทนสภา คณะกรรมการจัดทำแผน มีกี่คน อยู่ได้กี่ปี
34.ข้อใดไม่ใช่แผนที่ต้องทำในการจัดทำแผน
35.ใครเป็นผู้ประกาศใช้แผน 3 ปี
36.คัดค้าน ข่าวสารภายในกี่วัน
37.ข้อใดคือคนต่างด้าว (บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย)
38.ข้อใดคือคนต่างด้าว (มูลนิธิมีวัตถุประสงค์เพื่อคนต่างด้าว)
39.ข้อใดไม่ได้อยู่ในการควบคุม ข่าวสาร 2540
40.ข้อใดไม่ใช่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้
41.ข่าวสารที่เปิดเผยไม่ได้ ต้องเก็บไว้กี่ปีถึงจะเปิดเผยได้
42.โจทย์ มี  ช/ญ   20คน  อุณหภูมิ ให้หาแผนที่ใช้ choice มี RATIO LIKERT อีก2 อันจำไม่ได้
43.ถ้ามีข้อมูลข่าวสารที่ไม่อาจเปืดเผยได้อยู่ในข้อมูลที่จะให้ประชาชนดูต้องทำอย่างไร 
44.ใครคือ คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
45.ถ้าบุคคลจะแก้ไขข้อมูลข่าวสารให้ดำเนินงานอย่างไร
46.ข้อใดคือตัวชี้วัดผลงาน
47.IRA  ความเกี่ยวข้อง
48.THOMAS R.DYE ความเกี่ยวข้อง

*****************************
หมวด 7  บทกำหนดโทษ
มาตรา 40 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการจำคุก ไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 5000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 
มาตรา 41 ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อจำกัด หรือ เงื่อนไขที่เจ้าหน้าที่รัฐกำหนด โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
****************************

1. สถิติเชิงบรรยาย หรือเชิงพรรณา ตอบร้อยละ
2. วิสัยทัศน์ที่ดีควรมีลักษณะอย่างไร
3. ก่อนเริ่มทำการวิจัย ควรทำอย่างไรลำดับแรก
4. ไม่ควรใส่หัวข้ออะไรในงานวิจัย 
5. โครงการเกี่ยวข้องกับอะไร ตอบนโยบายและแผน
6. Grantt chart คือเครื่องมืออะไร ตอบ ตารางการปฏิบัติงาน
7. Pert คือเครื่องมืออะไร ตอบ เครืองมือที่ใช้ในการติดตามโครงการ
8. การกำหนด scale ในแบบสอบถาม
9. ข้อมูลปฐมภูมิ
10. ข้อมูลทุติยภูมิ
11. การวิเคราะห์ swot จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ภัยคุกคาม

1 สภาตำบลได้รับเงินจัดสรรจาก........อบจ
2 สภาตำบล อบต. หน่วยการบริหารฯ รวมกันได้ตราเป็น....ประกาศกระทรวงมหาดไทย
3 ร่างข้อบัญญัติผู้เสนอ.....นายอำเภอ
4 กำนัน มีส่วนได้ส่วนเสียผู้สั่งให้พ้น.....ผู้ว่าราชการจังหวัด
5 อบต.ขนาดใหญ่........รายได้ 20 ล้านบาท
6 ผุ้ถอดถอนเลขานุการสภาตำบล.....นายอำเภอ
7 สมาชิกเทศบาลเมือง.......18 คน
8 คณะกรรมการเทศบาลที่เป็นผู้แทน....6 คน
9.เทศบาลเมือง........10,000 คนขึ้นไป
10 ส่วนราชการ 2 แห้งขึ้นไป....สหการ
11 การจัดตั้งการยุบสหการตราเเป็น....พระราชกฤษฎีกา
12 รองนายกเมืองพัทยาไม่เกิน....4 คน
13 ประธานสภา กทม.ดำรงตำแหน่ง ....2 ปี
14 กม.กรุงเทพ.....ระเบียบ กทม.(ตามหมวด 4 พรบ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น) 
15 การจัดตลาดกลาง เป็นหน้าที่.....อบจ.


16 ราษฎรเกิน 500,000 ไม่เกิน 1,000,000 มีสมาชิก.....30 คน
17 ข้อบัญญัติ อบจ.เห็นชอบ......15 วัน
18 ยาสูบ อบจ. มวนละ.........10 สต.
19 เทศบาลนครที่มีเยอะสุด........นนทบุรี กับ สุราษ ดูจากข้อมูล อปท.กรม
20 ใครปฎิบัติหน้าที่นายก อบต......ปลัด อบต.

1.4 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร 
คือ กฎหมายที่กรุงเทพมหานครออกเพื่อใช้บังคับในเขตกรุงเทพมหานคร เหตุที่จะตราข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครเป็นไปตาม มาตรา 97 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารกรุงเทพมหานคร พศ.2528
ผู้เสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร หรือ ราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเทศบาลตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการเช้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พศ.2542 โดยกรณีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครจะเสนอได้ต้องมีสมาชิกสภากรุงเทพ มหานครลงนามรับรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครทั้งหมด
ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครนั้นจะกำหนดโทษผู้ละเมิดข้อบัญญัติไว้ด้วยก็ได้ แตได้ห้ามกำหนดโทษจำคุกเกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท
ผู้พิจารณา ได้แก่ สภากรุงเทพมหานคร
ผู้ตรา ได้แก่ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ในระหว่างที่ไม่มีสภากรุงเทพมหานครหรือในกรณีฉุกเฉิน ที่มีความจำเป็นรับด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะให้ทันท่วงทีไม่ได้ ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะออกข้อกำหนดกรุงเทพมหานครใช้บังคับข้อบัญญัติ และเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
การประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 1 คำถามคือ   ส่วนราชการใดได้จัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่สภาตำบล.........ตอบ รัฐบาล ครับ...
  ส่วน อบจ. จัดสรรให้แค่ตาม ม.29 ครับ..
ม.29 สภาตำบลมีรายได้ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจักสรรให้ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
1.ภาษีบำรุงท้องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป้าย อากรการฆ่าสัตว์  และผลประโยชน์อื่นอันเกิดจากการฆ่าสัตว์ที่จัดเก็บได้ในตำบลนั้น
2.ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต  และค่าปรับ  ตามที่จะมีกฏหมายกำหนดไว้ที่จัดเก็บได้ในตำบลนั้น
3................
4...............
5...............
6...............

ม.30 ทุกปีงบประมาณให้รัฐบาลจัดสรรเงิน ให้แก่สภาตำบลเป็นเงินอุดหนุน...

ส่วนข้อ 14 ตอบ ข้อบัญญัติ  ครับ  ...ตาม  พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  พ.ศ. 2528     หมวดที่ 6  ข้อบัญญัติ  ตั้งแต่ ม.97-ม.108  ครับ..

ส่วนข้อ 17  ถ้าเป็นคำถามที่ถามว่า  ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วยกับร่างข้อบัญญัติให้ส่งคืนสภาอบจ.และให้สภา อบจ.  พิจรณาให้แล้วเสร็จภายในกี่วัน.......ข้อนี้ตอบ  30 วัน   ตาม  พรบ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  หมวด 4 อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด   มาตรา 53  ครับ

ภาค ก ความสามารถทั่วไป 

1. 80 76 68 52 [ตอบ 20 วิธีคิด  4 8 16 32]
2 รูปสามเหลี่ยม มุมซ้าย 50 องศา หามุมบน มุม สามเหลี้ยม รวม 180 ??  ตอบ 80 ]
3. อบจ >500000 สภากี่คน  [30]
4. อบต มีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนเท่าไร [20ล้าน ]
5.เมื่อนายกเทศบาลทำผิด ใครเป็นคนสั่งให้พ้นจากตำแหน่ง อันนี้ลังเล ผวจ หรือ รมว หว่า]
6.หนังสือราชการภาษาอังกฤษ ??
7.ข้อใดไม่ใช่เป้าหลักของกิจการที่ดี 
8.ใครคือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเทศบาล [ปลัด มท.]
7.เทศบาลเมืองมี สภา กี่คน  [18]
8.ถ้าใครไม่ทำตามเป้าบ้านเมืองที่ดีให้ใครสั่งการ [รมต.เจ้าสังกัด]
9.ใครคือประธานกระจายอำนาจ 
10.ใครคือประธานคณะกรรมการกลาง [รมว. รมช.]
11.ถ้าเทศบาลยังไม่มี ประธานสภาให้ใครเป็นผู้เรียกประชุม [ผวจ.]
12.ในการประชุมครั้งแรกของเทศบาลให้ใครเป็นผู้เรียกประชุม [ผวจ.]
13.ใครเป็นผู้อนุมัติใช้เทศบัญญัติ
14.เทศบาลประชุมสภาครั้งละกี่วัน [30 วัน]
15.จังหวัดใด มี เทศบาลนคร มากที่สุด
16.ถ้าเทศบาลขยายเวลาประชุม ให้ขอขยายที่ใคร [ผวจ.]
17.ถ้าจะขอประชุมวิสามัญ เทศบาลต้องมีสมาชิกสภาเท่าใด [ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง คำตอบเป็น 1/2 ]
18.ให้นายกเทศบาลแถลงนโยบายโดยไม่ลงมติภายในกี่วัน [30 วัน]
19.สหการตราเป็นอะไร [พรฎ]
20.กรมกับส่วนราชการมิใช่กรมแตกต่างกันอย่างไร ??
21.ข้อใดคือหน้าที่ของ อบจ [ตลาดกลาง]
22.ข้อใดไม่ได้สังกัด มหาดไทย 
23.คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนบุคคล สังกัดใคร [สำนักปลัดมหาดไทย]
24.กระจายอำนาจ 2542 รายได้สุทธิ ??? [25 ถ้า 35 น่าจะเป็นรายได้เพิ่ม มั้ง]
25.การกระจายอำนาจก่อให้เกิดรูปแบบการปกครองแบบไหน [จังหวัด อำเภอ ??]
26.การโอนจัดตั้งกระทรวง ทบวง ให้ตราเป็น [พรบ]
27.ใครเป็น ผบช.รองจาก นายกเทศมนตรี [ปลัด
28.องค์การเทศบาล ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี และ สภา]
29.ถ้านายก หรือ รองไม่อยู่ให้ใครปฏิบัติหน้าที่แทน [ปลัด]
30. ก.ถ. คือ  คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
31.กระจายอำนาจ สังกัดใคร [สำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ] 
32.ผู้แทน คณะกรรมการกลางเทศบาลมีกี่คน [6]
33.เมืองที่มีคน มากกว่า 50000 คนให้จัดตั้งเป็น [เทสบาลนคร]
34.หาคำถูก คำผิด
35.หาคำถูก คำผิด เท่ากัน
36.บุหรี่เก็บภาษีได้เท่าไร [10 สตางค์]

-ถามว่ามีขนมอยุ่กี่ชิ้นจากโจทย์ถ้าแบ่งให้เพื่อนคนละ1ชิ้นจะเหลือ6ชิ้น ถ้าแบ่งคนละ2ชิ้นจะมีอยู่2คนไม่ได้ คำตอบคือ16ชิ้นคะ อธิบายถ้ามี16ชิ้นเท่ากับมี10คนเหลือ6ชิ้นเข้ากรณีแรก กรณีคนละ2ชิ้นไม่ได้อยุ่2คน เอา10-2 เหลือ 8คน คูณ2จะได้16ชิ้นเท่ากันคะ

- ถามแบบว่ามี80ลด50%แล้วเพิ่ม50% ตอบ 60 คะ อธิบาย80ลด50%=40 แล้วเพิ่มอีก50% ก็คือ20 จาก40 รวมกันเป็น 60 คะ
- รูปสามเหลียมหน้าจั่วให้มุมล่างซ้ายมา50 ตอบ 80 คะ อธิบายหน้าจั่วต้องเท่ากัน2มุมเป็น100 เอา180-100 ได้ 80คะ

- 80 76 68 52 .... ตอบ20คะ คือเอาผลต่างแต่ละอันคูณ2แล้วลบกันจะได้คำตอบ 80-76=4 (4*2=8)76-8=68 (8*2=16)68-16=52 (16*2=32)เอา52-32 =20 คือคำตอบคะ
9.สหการตราเป็นอะไร ---พระราชกฤษฎีกา

28.องค์การเทศบาล ประกอบด้วย -- สภาเทศบาล และคณะเทศมนตรีหรือนายกเทศมนตรีแล้วแต่กรณี (ม.14)

30. ก.ถ. คือ -- คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

33.เมืองที่มีคน มากกว่า 50000 คนให้จัดตั้งเป็น -- เทศบาลนคร  

แนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ข้อสอบจริง วันที่6 กุมภาพันธ์ 2559)

1. ประชุมสภาเทศบาลมีกี่สมัย ... 4 สมัย

2. สมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยละไม่เกินกี่วัน ... 30 วัน

3. เทศบาลตำบล มีรองนายกฯ ได้ไม่เกินกี่คน ... 2 คน

4. พนักงานเทศบาลลาไปต่างประเทศ ใครอนุญาต ... ผู้ว่า

5. นายกเทศบาลเดินทางภายในประเทศ ใครอนุญาต ...

6. พนักงานส่วนท้องถิ่น ลาออก ต้องยื่นหนังสือล่วงหน้ากี่วัน ...

7. ก.ถ. ย่อมาจาก ... คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

8. ITA คือ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA)

9. GIS คือ ...

10. ชื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น Department of Local Administration

11. หนังสือประชาสัมพันธ์ (ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว) = โฆษณา ไม่ใช่

12. ชั้นความลับ (ลับ ลับมาก) = ปกปิด ไม่ใช่

13. พรบ.บริหารงานบุคคล มาตรา 35 = ร้อยละ 40

14. คณะกรรมการการกระจายอำนาจฯ พิจารณาทบทวนแผนการกระจายอำนาจฯ ทุกระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

15. แผนพัฒนา = แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี

16. จัดซื้อจัดจ้างของท้องถิ่นมีกี่วิธี = 5 วิธี

17. ตำแหน่งที่ไม่มีใน อบจ. = ผู้ช่วยนายกฯ

18. อำเภอประกอบด้วยส่วนราชการใด 

19. ข้อใดคือการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ... ตัวเลือกมี อำเภอ , ตำบลหมู่บ้าน , กิ่งอำเภอ

20. สหการ ตราเป็นกฎหมายใด ... พระราชกฤษฎีกา

21. อบต. อาจรวมกับหน่วยการบริหารส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีเขตติดต่อกันภายในเขตอำเภอเดียวกันได้ตามเจตนารมณ์ของประชาชนในเขตตำบลนั้น โดยทำเป็น ... ประกาศของกระทรวงมหาดไทย

22. ให้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการประกาศยุบรวมสภาตำบลทั้งหมดและองค์การบริหารส่วนตำบลใดที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง ... สองพันคน

23. เทศบาลตำบลยกเป็นเทศบาลเมือง ตราเป็น ... ประกาศกระทรวงมหาดไทย

24. เทศบาลเมือง ได้แก่ ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัด หรือท้องถิ่นชุมนุมชนที่มีราษฎรตั้งแต่ .... หนึ่งหมื่นคนขึ้นไป

25. สมาชิกสภาเทศบาล ยื่นใบลาออกต่อ ... ผู้ว่า

26. เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลหรือประโยชน์ของประเทศเป็นส่วนรวม ผู้ว่าราชการจังหวัดจะรายงานเสนอความเห็นต่อใครเพื่อยุบสภาเทศบาลก็ได้ ... รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

27. ในกรณีที่เขตองค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเพียงสองหมู่บ้านให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวนหมู่บ้านละกี่คน ... สามคน

28. โครงการเกินศักยภาพ ... จำโจทย์ต่อไม่ได้

29. อำนาจของนายกรัฐมนตรี ... กำกับโดยทั่วไปซึ่งการบริหารราชการแผ่นดิน , แต่งตั้งข้าราชการการเมืองให้ปฏิบัติราชการในสำนักนายกรัฐมนตรี , วางระเบียบปฏิบัติราชการ = ข้อบังคับบัญชาข้าราชการทุกตำแหน่ง ไม่ใช่ เพราะที่ถูกต้องคือบังคับบัญชาข้าราชการฝ่ายบริหารทุกตำแหน่ง

30. ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลจะเสนอได้ก็แต่โดย ... 1.นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 2.สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3. ราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล = ปลัดไม่มีสิทธิเสนอ

31. คำสั่งปกครอง ปรับเป็นเงินได้ไม่เกินวันละ ...

32. เศรษฐกิจพอเพียง คือ ... พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันที่ดี

33. พระราชดำริ "ทฤษฎีใหม่" อัตราส่วน 30:30:30:10 ซึ่งหมายถึง พื้นที่น้ำ ประมาณ 30%

34. ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)

35. วิสัยทัศน์ของประเทศไทย ....

36. คำขวัญอาเซียน คือ หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม หรือ One Vision, One Identity, One Community

37. อาเซียนมีกี่ประเทศ ... 10 ประเทศ

38. องค์การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน คือ สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

39. การเก็บหนังสือ มี 3 ประเภท ... ระหว่างปฏิบัติ / ปฏิบัติเสร็จแล้ว / เก็บไว้เพื่อรอตรวจสอบ

40. การออกคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่น ... เป็นอำนาจของนายกฯ

41. จัดซื้อจัดจ้าง ... มี 6 วิธี

42. การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีกรณีพิเศษ ... มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื้อหรือจ้าง

43. เบี้ยคนพิการ ... เดือนละ 800 บาท

44. แผนพัฒนาสามปีให้จัดทำและทบทวนให้แล้วเสร็จภายในเดือน ..มิถุนายน.. ก่อนงบประมาณประจำปี

45. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น = นายกเป็นกรรมการไม่ได้

46. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น = ปลัดเป็น , นายกไม่ได้เป็น

47. การบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน = การกำหนดภารกิจของรัฐและส่วนราชการต้องเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ตามมาตรา 7 และสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐและนโยบายของ คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา

48. ผู้รักษาการ พรบ.กระจายอำนาจ = ข้อไม่ใช่คือ รมต.สาธารณสุข

49. สำนักปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นกรม

50. อบจ. มีสมาชิกสภา 42 คน จะมีรองนายกฯได้ 3 คน

51. กฏบัตรอาเซียน 3 ข้อ = 1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน 2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

52. ประชากร 1 - 1.5 ล้าน มีสมาชิกสภา อบจ. ได้ 36 คน

53. สมาชิกสภาเทศบาลมีวาระดำรงตำแหน่ง ... 4 ปี

54. เลขานุการคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด = ปลัด อบจ.

55. สภา อบจ. มีรองประธานสภา ได้กี่คน ... 2 คน

***********************************

สอบเสร็จตรงเกือบหลายข้อที่ติวกันในกลุ่ม ขอให้เพื่อนๆผ่านไปสอบภาคอื่นต่อไปครับ

เช่นข้อสอบจริง

1 ใครรักษาการระเบียบบริหารงานบุคลสว่นท้องถิ่น= รวม.มหาดไทย

2 รองประธานอบจมีกี่คน =2 คน

3 เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

4 เสนอยุบอบจ=ผู้ว่า

5 สมาชิกอบจ 42คนมีรองนายกอบจ= 3คน

6 แผนพัฒนาฉบับปัจุจบัน=11

7 เทศบาลประชุมสามัญ=4สมัย

8 สมาชิกเทศบาลมีอายุ= 4ปี

9 ละเมิดที่ไม่ได้สังกัดหน่วยงานฟ้อง=คลัง

10 เจ้าหน้าทำละเมิดในการปฎิบัติหน้าที่ฟ้อง=หน่วยงานเจ้าหน้าที่

11 แผนพัฒนาสามปี=เืดือนมิถุนายน

12 ใครไม่เป็นคณะกรรมการการกระจายอำนาจ= ปลัดกระทรวงคมนาคม

13 ข้อใดไม่ใช่หนังสือประชาสัมพันธ์=โฆษณา

14 ข้อใดไม่เป็นหนังสือราชการ= หนังสือวารสาร

15 ยุบหรือเปลี่ยน=พระราชกฤษฎีกา

16 สหการเทศบาล=พระราชกฤฎีกา

17 สมาชิกอบจ.1ล้าน-1ล้านห้าแสน=36คน

18 ข้อใดไม่ใช่โทษของข้าราชการพลเรือน=งดขั้นเงินเดือน

19 ก.ถ.=คณะกรรมการมาตราฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

20 สองหมู่บ้าน=3คน

21 ใครไม่ใช่เป็นผู้รักษาการการกระจายอำนาจ=รมว.สาธารณสุข

22 ประกาศยุบสภาตำบลทั้งหมดและองค์การที่มีจำนวนประชากรไม่ถึง= 2000คน


****************************
ข้อสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ (พัฒนากร) กรมการพัฒนาชุมชน
วันอาทิตย์ที่18 ธันวาคม 2559
**********
1.ถ้านายกออกจากตำแหน่ง
* ให้รองนายก รักษาราชการแทน 
2.ตอบคำถามประชาชนที่เข้ามาติดต่อ
* 15วัน
3.ถ้านักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติตามหน้าที่ เมื่อได้รับความเสียหายฟ้องร้องกับใคร
* ให้ฟ้องต่อส่วนราชการเจ้าสังกัดเท่านั้น 
4. จัดตั้งศูนย์บริการร่วม
* ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน
5. การเพิกถอนคำสั่งปกครอง กระทำภายในกี่วัน
* 90 วัน
6. การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาชุมชน ข้อใดมีประโยชน์ต่อชุมชนน้อยที่สุด
* เพื่อให้การดูเเลช่วยเหลือชุมชน
7. การประชุมข้อตกลงแปซิฟิค 12 ประเทศ คือ
* tpp (ผมตอบ apec)
8. การแสดงชั้นความลับ
* แสดงชั้นความลับกึ่งกลางกระดาษบนและล่าง
9. ประเทศไทยนำเข้าสินค้าจากประใดมากสุด
* จีน
10. ประเทศไทยส่งออกไปยังประเทศใดมากสุด
* สหรัฐอเมริกา
11. formative evaluation คือ
* การประเมินความก้่าวหน้า (ผมตอบ..ทางการ)
12. ร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับชั่วคราวกำหนดให้รัฐสภามีสมาชิกเท่าใด
* สส 500/สว.250
13. ค่านิยม A B C D E F S&
*
14.ไทยเข้าสู่หน้าหนาวโดยปรากฏการณ์อะไร
15. ข้าราชการพลเรือน คือ
* ข้าราชการพลเรือน” หมายถึง ข้อใด
* บุคคลซึ่งได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ให้รับราชการโดยได้รับเงินเดือนจากเงินงบประมาณในกระทรวง กรมฝ่ายพลเรือน
16. เกษตรทฤษฏีแนวใหม่
* แบ่งที่ดินทำกิน ทำการเกษตรที่มีผลผลิตตลอดปี
17.เกณฑ์รายได้โครงการ ก ข ค จ
* 30,000 บาม
18. ใครได้รับการแต่งตั้งเป็นองคมตรี

19.นโยบายหาเสียงของ Trump
* america frist
20. ดาราชายศิลปินแห่งชาติการแสดง
* สมบัติ เมทินี
21. สมเด็จพระสังฆราช ร.10 คือ
* ปยุตโต
22. ข้อใดไม่ต้องประกาศในกิจจานุเบกษา
* วิสัยทัศน์
23. ข้อใดใช้ลดหย่อนภาษีไม่ได้
* ผมตอบสปา (ผมไม่รู้คำตอบ)
24. ข้าราชการปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ
* มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
25. ข้อใดกล่าวถูกเกี่ยวกับขึ้นทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
* ผู้ที่มีรายได้ต่อคนต่อปีเกิน 30,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท จะได้รับ 1,500 บาท
26. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับค
* จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรระดับอำเภอร่วมกับระดับ อย่างน้อยปีละครั้ง
27. ข้อใดคือคุณลักษณะสำคัญที่สุดของนักวิชาการพัฒนาชุมชน
* ผมตอบ "บริหารจัดการคนเป็น"
(มีวิธีคิดเป็นระบบ/ยึดมั่นในกฎเกณฑ์/แสวงหาเครือข่าย/บริหารจัดการคนเป็น)
28. ในเดือนธันวาคมมีการร่างกฎหมายใด
* พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
มีอยุ่ข้อนึงที่สงสัยกับคำถามมาก 
29. ใครมีสิทธิร้องศาลปกครอง
* หรือเคยเป็นผู้พิทักษ์ของคู่กรณี
30. ผล PISA เมื่อปี 2015 ไทย ลำดับไทย ลดลง
* ผมตอบ ต่ำกว่า 50
(ไทยอยู่ในลำดับที่ 55)
31. ข้อใดคือ 3 มี 2 ไม่ ครัวเรือนสัมมาชีพตัวอย่าง
* มีสัมมาชีพ มีความสัมพันธ์ที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ติดยาเสพติด ไม่มีหนี้นอกระบบ
32. จริยธรรมข้าราชการพช. นอกเหนือจากจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
* ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขทุกประเภท และต้องไม่ประพฤติผิดศีลธรรม
#####
ช่วยเฉลยที
cr. กลุ่มพัฒนากรครับผม
*************************


แนวข้อสอบจริงพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่18 กุมภาพันธ์ 2560
แนวข้อสอบจริงพนักงานราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560

11 เมษายน เวลา 10:34 น.
ความคิดเห็นที่ 3
 
ประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของกระทู้)
แนวข้อสอบเตรียมสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ 
ออกโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สอบเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2557 
**************************************
1. ข้อใดไม่ใช่รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 
ก. การไฟฟ้านครหลวง
ข. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
ค. การประปาส่วนภูมิภาค
ง. องค์การค้า
จ. องค์การตลาด
**********************************
2. ประธานกรรมการการเลือกตั้งคนปัจจุบัน คือใคร 
ก. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร 
ข. นายศุภชัย สมเจริญ 
ค. นายธีรวัฒน์ ธีรโรจน์วิทย์ 
ง. นายบุญส่ง น้อยโสภณ 
จ. นายประวิช รัตนเพียร 
**********************************
3. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนปัจจุบัน ชื่ออะไร
ก. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร
ข. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา
ค. นายแก่นเพชร ช่วงรังษี
ง. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
จ. นายชาญนะ เอี่ยมแสง
**********************************

4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัจจุบันมีกี่แห่ง 
ก. 74 แห่ง
ข. 75 แห่ง
ค. 76 แห่ง
ง. 77 แห่ง
จ. 78 แห่ง
**********************************
5. ข้อใดต่อไปนี้ คือชื่อเต็ม ก.พ.ร. 
ก. กรรมการพัฒนาข้าราชการ
ข. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
ค. คณะกรรมการพัฒนาข้าราชการ
ง. คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
จ. คณะกรรมการพัฒนาฝ่ายราชการ
**********************************
6. การยุบองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ทำเป็นกฎหมายใด 
ก. ประกาศ
ข. กฎกระทรวง
ค. พระราชบัญญัติ
ง. พระราชกฤษฎีกา
จ. ผิดทุกข้อ
**********************************
7. การรวม อบต. ที่มีเขตติดต่อพื้นที่เดียวกัน ต้องตราเป็นกฎหมายใด
ก. กฎกระทรวง
ข. พระราชบัญญัติ
ค. ประกาศกระทรวงมหาดไทย
ง. พระราชกฤษฎีกา
จ. ผิดทุกข้อ
**********************************

8. ข้อใดเป็นวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้หลักความเป็นธรรม เสมอภาค ภราดรภาพของประชาชน
ข. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ค. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฎิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์ประเทศชาติ
ง. เป็นองค์กรหลักในส่งเสริมให้องค์รปกครองเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
จ. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
**********************************
9. ข้อใดคือ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ก. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประเทศ
ข. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานการเงินและการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีอิสระและพึ่งพาตนเองได้
ค. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน
ง. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลและกิจการสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
จ. ยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้มีสมรรถนะสูง
**********************************
10. เหตุเกิดระเบิดที่เกิดจากแก๊สรั่วทำให้ตึกถล่มเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ผ่านมาเมื่อ เร็วๆนี้ เกิดขึ้นที่รัฐใด 
ก. รัฐแคลิฟอร์เนีย
ข. รัฐเทกซัส
ค. รัฐนิวยอร์ก
ง. รัฐเพนซิลเวเนีย
จ. รัฐแอริโซนา
**********************************
11. เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชื่อว่าอะไร
ก. www.bla.go.th 
ข. www.dla.go.th 
ค. www.lad.go.th 
ง. www.thailocaladmin.go.th 
จ. www.dopa.go.th
**********************************
12. การปฏิบัติราชการที่มีเป้าหมายเพื่อเกิดความผาสุกและความอยู่ดีของประชาชนความสงบปลอดภัยของสังคมส่วนรวมคือเป้าหมายใด 
ก. มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ข. ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
ค. เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ง. มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
จ. มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
**********************************
13. เมื่อคณะรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาแล้ว ให้หน่วยงานใดร่วมกันจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน เสนอคณะรัฐมนตรี ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. อัยการสูงสุด
ข. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ค. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
ง. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
จ. สำนักงบประมาณ
**********************************
14. ข้อใดต่อไปนี้คือภาษีทางตรง 
ก. ภาษีการค้า
ข. ภาษีเงินได้นิติบุคคล
ค. ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ง. ภาษีทางอ้อม
จ. อากรแสตมป์
**********************************
15. สี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ คือประเทศอะไรบ้าง 
ก. ไทย ลาว พม่า กัมพูชา
ข. ไทย มาเลเซีย กัมพูชา จีน
ค. ไทย ลาว พม่า กัมพูชา
ง. ไทย กัมพูชา มาเลเซีย ลาว
จ. ไทย ลาว พม่า จีน
**********************************
16. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด
ก. การรวมอำนาจ
ข. การแบ่งอำนาจ
ค. การรวมอำนาจที่ส่วนกลาง
ง. การกระจายอำนาจ
จ. ถูกทุกข้อ
**********************************
17. กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการใด ไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ไม่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการหรือการดำรงชีวิตของประชาชน หรือก่อให้เกิดภาระหรือความยุ่งยากต่อประชาชนเกินสมควร ให้หน่วยงานใด เสนอแนะต่อส่วนราชการนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกโดยเร็วต่อไป
ก. สำนักงานอัยการสูงสุด
ข. คณะรัฐมนตรี
ค. กระทรวง
ง. รัฐมนตรีเจ้าสังกัด
จ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
**********************************
18. การจัดตั้งทบวงโดยให้สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง ให้ตราเป็นกฎหมายใด
ก. พระราชกฤษฎีกา
ข. พระราชกำหนด
ค. พระราชบัญญัติ
ง. ประกาศกระทรวง
จ. มติคณะรัฐมนตรี
**********************************
19.“หัวหน้าคณะผู้แทน” หมายความว่า ข้าราชการสังกัดกระทรวงใด
ก. กระทรวงมหาดไทย
ข. สำนักนายกรัฐมนตรี
ค. กระทรวงกลาโหม
ง. กระทรวงการต่างประเทศ
จ. กระทรวงยุติธรรม
**********************************
20. ข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. สุขาภิบาล
ค. สภาตำบล
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล
จ. เมืองพัทยา
**********************************
21. ข้อใดไม่ได้เป็นราชการส่วนท้องถิ่น
ก. องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ข. สุขาภิบาล
ค. สภาตำบล
ง. องค์การบริหารส่วนตำบล
จ. เมืองพัทยา
**********************************
22. ในกรณีที่สำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงมีทบวงอยู่ในสังกัดและปริมาณและคุณภาพของราชการในทบวงยังไม่สมควรจัดตั้งสำนักงานปลัดทบวงจะให้หน่วยงานใด ทำหน้าที่สำนักงานปลัดทบวงด้วยก็ได้
ก. กรม
ข. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ค. สำนักงานปลัดกระทรวง
ง. ข้อ ก. และข้อ ข. ถูก
จ. ข้อ ข. และข้อ ค. ถูก
**********************************
23. พ.ร.บ.สภาตำบล และอบต. เกี่ยวกับสมาชิก อบต. ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
ก. มี 8 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 16 คน
ข. มี 2 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 6 คน
ค. มี 1 หมู่บ้าน มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รวม 3 คน
ง. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล
จ. ผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎรในหมู่บ้านของตำบลที่สมัครรับเลือกตั้งเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าหนึ่งปีจนถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง
**********************************
24. เงินค่าตอบแทนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามระเบียบที่หน่วยงานใดกำหนด

ก. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข. กระทรวงการคลัง
ค. สำนักงบประมาณ
ง. คณะรัฐมนตรี
จ. กระทรวงมหาดไทย
**********************************
25. ส่วนราชการใดที่ไม่มีฐานะเป็นกรม ทั้งหมด
ก. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ค. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ พลเรือน 
ง. สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
จ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และสำนักงานรัฐมนตรี
ดู พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 มาตรา 9 และมาตรา 18 ประกอบ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556 มาตรา 7 
**********************************

23. ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาอบต. คุณสมบัติ คือ
ตอบ ชื่อในทะเบียนบ้าน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

---1. ถ้านายจ้าง ไม่ให้ลูกจ้างไปใช้สิทธ์เลือกตั้งมีโทษจำคุกกี่เดือน ปรับเท่าไร
ตอบ โทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

---23. ผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นส.อบต คุณสมบัติ คือ
ตอบ ชื่อในทะเบียนบ้าน ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปี ถึงวันรับสมัครเลือกตั้ง

---24. จำนวนนายก อบต. และ รองนายกอบต. มีกฎเกฑณ์กำหนดไว้อย่างไร
ตอบ นายกอบต. คน และรองฯ 2 คน

---25. กฎ ยุบ อบต. คือ
ตอบ มีจำนวนประชากรไม่ถึง 2000 คน

---26. ข้อใดคือคุณสมบัติถูกต้อง ของนายก อบจ.
ตอบ มีอายุไม่ต่ำกว่า 30 ปี ในวันเลือกตั้ง

---27. การทำกิจการให้เอกชนดำเนินการ ของ อบจ. ต้องทำเป็น
ตอบ ข้อบัญญัติ

---28. อบจ. ที่มีประชากรจำนวน 2 ล้านคนขึ้น ต้องมีส.อบจ. จำนวนกี่คน
ตอบ ส.อบจ. 48 คน

---29. เกณฑ์สมาชิก อบจ.
ตอบ 24 , 30 , 42 , 48 คน

---30. การถอดถอน ส.เทศบาล ต้องลงคะแนนเสียงของ ปปช.ของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวนเท่าใด
ตอบ 3 ใน 4

---31. โทษฝ่าฝืนเทศบัญญัติ คือ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1000 บาท

---32. การจัดตั้งเทศบาลตำบล ออกเป็นกฎหมายใด
ตอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย

---33. การรวม อบต. ที่มีเขตติดต่อพื้นที่เดียวกัน ต้องตราเป็น
ตอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย

---34. ในปีหนึ่ง มีสมัยประชุมสามัญเทศบาลที่สมัย
ตอบ 4 สมัย

---35. วันบังคับใช้ พ.ร.บ.กระจายอำนาจฯ
ตอบ 18 พ.ย. 42

---36. การถอดถอนสมาชิกเทศบาล เกณฑ์ลงคะแนนเสียงของประชาชนผู้มีสิทธิออกเสียง จำนวนเท่าใด
ตอบ 3 ใน 4

---37. ข้อกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบ สภา อบต. และ นายก อบต.

---38. โทษฝ่าผืนเทศบัญญัติ
ตอบ ปรับไม่เกิน 1000 บาท

---39. การจัดตั้งเทศบาลตำบล ออกเป็นกฎหมายใด
ตอบ ประกาศกระทรวงมหาดไทย

---40. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. มีทั้งหมดกี่คน
ตอบ 36 คน

---41. คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. สังกัด
ตอบ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

---42. การทบทวนการกระจายอำนาจหน้าที่และการกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.กระจายฯ กี่ปี
ตอบ 5 ปี

---43. หนังสือราชการมีกี่ชนิด
ตอบ 6 ชนิด

---44. บรรดาข้อความที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการใช้ปฏิบัติโดยชอบตามกฎหมาย คือ
ตอบ คำสั่ง

---45. ข้อใดคือหนังสือประชาสัมพันธ์ กล่าวถูกต้อง
ตอบ ประกาศ แถลงการณ์ และข่าว

---46. ตราครุฑ ที่ใช้ในระเบียบงานสารบรรณ มี
ตอบ มี 2 ขนาด 3 ชม. และ 1.5 ชม.

---47. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับหนังสือเวียน 
ตอบ ผู้รับจำนวนมาก , มีใจความอย่างเดียวกัน และเพิ่มรหัสพยัญชนะ ว หน้าเลขที่หนังสือส่ง

---48. การเขียนหนังสือราชการไปถึงประธานสภาผู้แทนราษฎร
ตอบ กราบเรียน , ขอแสดงความนับถึงอย่างสูง

---49. วันท้องถิ่นไทย ตรงกับวันที่เท่าไร
ตอบ วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี

---50. องค์กรใดที่มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
ข. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
ค. คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น
ง. ถูก ก. และ ข. 
ตอบ ง.
---51. วาระของคณะกรรมการ ต่างๆ ตามระเบียบการจัดทำแผนฯ กี่ปี
ตอบ 2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

---52. ผู้ช่วยเลขาฯ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผ่นท้องถิ่น คือ
ตอบ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมาย

---53. การบรรจุแผนง

หัวข้อ :เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย เพื่อสอบส่วนราชการต่างๆ 17/03/2019 , 15:23
เทคนิคการทำข้อสอบอุปมาอุปไมย

Øสูตรที่ 1ถ้ากล่าวถึงผลไม้ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) ลักษณะนาม
(2) รสหวาน / เปรี้ยว
(3) ลักษณะภายนอก เช่น เปลือก สีผิว รูปร่าง เป็นต้น
(4) การนำไปใช้ประโยชน์ เช่น ปรุงอาหาร / เพาะปลูก
(5) ประเภทเดียวกัน เช่น ใบเลี้ยงคู่ / เดี่ยว
Øสูตรที่ 2ถ้ากล่าวถึงคน / กลุ่มบุคคลต่อสิ่งของให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) เพศ
(2) อาชีพ
(3) ลักษณะหน้าที่การงาน
(4) ความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ
(5) เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร
(6) ส่วนรวมหรือส่วนย่อย
Øสูตรที่ 3 ถ้ากล่าวประเทศ / ทวีปให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
           (1) อยู่ในทวีปเดียวกัน
           (2) เป็นเกาะ / ติดกับแผ่นดินใหญ่
           (3) เป็นส่วนใหญ่หรือส่วนย่อย
           (4) เป็นเมืองขึ้นของอีกประเทศหนึ่ง
           (5) เป็นเมืองสำคัญของประเทศ เช่น เมืองหลวง / เมืองที่มีชื่อเสียง / สมญานาม เป็นต้น
Øสูตรที่ 4ถ้ากล่าวถึงจังหวัดของประเทศไทย ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) ภาค
(2) สัญลักษณ์ / สมญานาม
(3) ภาษาถิ่น / วัฒนธรรม
(4) เส้นทางการเดินรถที่ซับซ้อนให้เริ่มต้นที่กรุงเทพมหานครเป็นหลัก
Øสูตรที่ 5ถ้ากล่าวถึงสัตว์ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) ประเภทของสัตว์บก / น้ำ หรือสัตว์ป่า / เลี้ยง
(2) ลักษณะการเป็นผู้ล่า / เหยื่อ
(3) รูปร่าง / กี่เท้า
(4) สัตว์ในวรรณคดี / เทพนิยาย
(5) อวัยวะที่ใช้ประโยชน์ตามธรรมชาติ
Øสูตรที่ 6ถ้ากล่าวถึงสิ่งของหรือเครื่องใช้ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) ลักษณะการใช้งาน
(2) สมัยเก่า / สมัยใหม่
(3) ใช้เป็นคู่ หรือเดี่ยว
Øสูตรที่ 7ถ้ากล่าวถึง วัน เดือน ปี หรือมาตราไทย / อังกฤษ ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) เทียบอัตราส่วนที่เท่ากัน
(3) เป็นส่วนใหญ่ / ส่วนย่อย
(4) เป็นสาเหตุที่ผลดีตามมา
(5) การเกิดก่อนหรือหลัง
Øสูตรที่ 8ถ้าเป็นตัวเลขหรือตัวอักษร ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) ผลต่างที่เท่ากัน เช่น บวก / ลบ / ผลคูณ / หาร / ยกกำลัง
(2) เทียบอัตราส่วนหรือสมการ
(3) ช่วงห่างตัวอักษร
Øสูตรที่ 9ถ้ากล่าวถึงเงิน หรือเงินกับสิ่งอื่นให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) สกุลเงิน
(2) เทียบจากหน่วยวัด
(3) หน่วยใหญ่หรือหน่วยย่อย
Øสูตรที่ 10ถ้านอกจาก 9 สูตรที่กล่าวมา ให้เทียบ หรือคิดถึงจากสิ่งเหล่านี้
(1) สาเหตุกับผลที่ตามมา
(2) เป็นลักษณะเฉพาะของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
(3) เป็นเหตุการณ์หนึ่งต่อเนื่องอีกเหตุการณ์หนึ่ง
(4) เป็นประเภทหนึ่งของอีกสิ่งหนึ่ง
(5) เป็นอาการหรือสัญลักษณ์ที่ต่อเนื่องกัน
(6) เครื่องมือกับผู้ใช้
(7) เป็นสถานที่กับบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของอีกส่วนหนึ่ง
(8) คำตรงกันข้าม
*จะมาอัพให้อ่านเพิ่มเรื่อยๆ เผื่อเป็นประโยชน์ และนำไปใช้สอบได้
******************************
หากเป็นประโยชน์ได้ความรู้ อยากสนับสนุนค่ากาแฟให้ผู้รวบรวม
#ค่ากาแฟ 100 บาท** (ไม่ได้บังคับครับ แล้วแต่จะกรุณาครับผม) #โอนเงินมาที่ ประพันธ์ เวารัมย์ กรุงไทย เลขที่บัญชี 983-2-12605-3
บริการของเรา
 
  แนวข้อสอบเข้ารับราชการ
  ก.พ. อ.บ.ต. เทศบาล
  ข้อสอบครู สพฐ สอศ.
  แนวข้อสอบตำรวจ
  ข้อสอบสภาวิศวกร กว
 
  ข้อสอบชั้นประถมศึกษา
  VCD ติวสอบรับราชการ
  ข้อสอบ O-net A-net
  แผนการสอนสำหรับครู
  คู่มือดีมีประโยชน์
 
รวมลิงค์น่าสนใจ

 

  ้้้่

1
001 002 
www.Stats.in.th

 

 

Content for New Div Tag Goes Here
ยินตีต้อนรับ คนที่มีความใฝ่ฝันทุกท่านเข้าสู่เว็บแห่งโอกาสของการสอบในเว็บนี้จะรวมข้อสอบต่างๆไว้ให้ท่านได้โหลด ไปอ่านโดยจะเป็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงข้อสอบจริงมากที่สุด ขอให้ทุกคนสอบได้นะคับ


Tags : แนวข้อสอบท้องถิ่น ชุดดักข้อสอบเตรียมปี 2566

ความคิดเห็น

 1. 1
  huss
  huss hpongsayathanawat@gmail.com 07/09/2012 15:39

  1. ทุ่งมะขามหย่อง คือโครงการในพระราชดำริ เพื่อแก้ปัญหาในเรื่องใด


                     ก. ความยากจนของประชาชน                                ข. ความสามัคคี ของประชาชน


  ค. ลดปัญหาน้ำท่วม และแก้ปัญหาความแห้งแล้ง        ง. ไม่มีข้อถูก


  2. อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น คนปัจจุบัน คือ


  ก. นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา                 ค. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร


  ข. นายไพรัตน์ สกลพันธุ์                                   ง. นายนายสุรชัย ขันอาสา


  3. เลขาธิการองค์การสหประชาชาติคนปัจจุบัน คือ


  ก. นายโรเบริ์ต โซลิค                                                          ค. นายบัน คี มุน


  ข. นายเบน เบอร์นานกี้                                                      ง. นายสุรเกียรติ เสถียรไทย


  4. การเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำ ของพระมหากษัตริย์ไทยเรียกว่าอะไร


  ก. พยุหยาตราสถลมารค                                     ค. พยุหยาตราสาชลมารค


  ข. พยุหยาตราชลมารค                                        ง. พยุหยาตราธารายมารค


  5. เรือที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประทับเพื่อเปิดโครงการของกรมชลประทาน เมื่อวันที่ 7 ก.ค. 2555 มีชื่อว่า


                 ก. เรืออังสมา                                                                         ค. เรือหลวงจักรีนฤเบศร


  ข. เรืออังสนา                                                                        ง. เรือสนานัง


  6. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีอักษรย่อว่า


  ก. อปท.                                  ค. กส.ท.


  ข. สถ.                                                  ง. กปถ.


  7. ประธานศาลรัฐธรรมนูญคนปัจจุบันคือคือ


  ก. นายวสันต์ สร้อยพิสุทธิ์                                 ค. นายนรนิติ เศรษฐบุตร


  ข. น.ต. ประสงค์ สุ่นศิริ                                                      ง. นายแก้วสรร อติโพธิ


  8. ใครเป็นผู้เสนอ พรบ.ปรองดองแห่งชาติ จนทำให้รัฐสภามีปัญหาในปัจจุบัน


  ก. นายปองพล อดิเรกสาร                  ค. นายบรรหาร ศิลปอาชา


  ข. พลเอก สนธิ บุญยรัตกลิน                             ง. นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ


  9. ตำแหน่งข้าราชการประจำสูงสุดของไทยคือ


  ก. รัฐมนตรี                                                                           ค. ปลัดกระทรวง


  ข. อธิบดี                                                                                ง. ผู้ว่าราชการจังหวัด


  10. บุคคลในตำแหน่งใด เป็น เจ้าหน้าที่งบประมาณ


  ก. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล                  ค. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


                 ข. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                 ง. เจ้าหน้าที่พัสดุ


  ข้อใดคือวิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (Vision)


  ก. การยกระดับขีดความสามารถของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                   


  ค. ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นบริการให้คำปรึกษา


                  ข. พัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง                           


  ง. เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้ อปท. เข้มแข็งอย่างยั่งยืน


  เอกสารแนวข้อสอบกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น อปท.ใหม่ล่าสุด


  รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ


  - แนวข้อสอบความสามารถทางด้านเหตุผล


  - แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย


  - แนวข้อสอบ เหตุการณ์ การเมืองเศรษฐกิจและ สังคมในปัจจุบัน


  - แนวข้อสอบด้านการใช้ทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์และการแก้ไขปัญหา


  ความรู้พื้นฐานในการปฎิบัติราชการ


  - แนวข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติม


  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


  - แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล


  - แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี


  - แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญ


  แนวข้อสอบความเหมาะสมกับตำแหน่ง


  (เลือกตามตำแหน่งที่สอบ)


  อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com 


  โทรแจ้ง 082-1068662 


  www.topthaitest.com

 2. 2
  mkk
  mkk mongk123_kp@msn.com 20/09/2011 09:05
  ขอบคุณครับ
 3. 3
  ประพันธ์
  ประพันธ์ valrom2009@hotmail.com 08/09/2011 21:02
  แนวข้อสอบ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543


  ลองโหลดไปอ่านดู เผือใช้ประโยชน์ได้
  แนวข้อสอบ


   
  โหลดแนวข้อสอบข้างล่างนี้ครับ
  http://www.4shared.com/document/5t222tBY/____2541__3__2543__.html


  ระเบียบข้างล่างนี้ครับ
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541

  http://www.4shared.com/document/UjHn_4vf/16__2541.html

  หรือ

  http://www.local.moi.go.th/law57.pdf

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543

  http://www.4shared.com/document/OFrbc1cg/17___2__2543.html

  หรือ

  http://www.local.moi.go.th/law58.pdf
   
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แก้ไขฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

  http://www.4shared.com/document/H8BBLt5U/18___3__2543.html

  หรือ

  http://www.local.moi.go.th/law59.pdf

  ตัว นี้รวมให้แล้ว ทั้ง 3 ฉบับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541  แำ้ก้ไขเพิ่มถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2543

  http://www.4shared.com/document/hfGtEuh9/___.html

  ******************************************************************
  ขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปัน

  ที่มาจากเว็บไซต์
  http://valrom.igetweb.com/index.php?mo=3&art=652268

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view