http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

เว็บไซต์>ประพันธ์ เวารัมย์

แนวข้อสอบท้องถิ่นและส่วนราชการอื่นๆ (โหลด/ดูข้อมูล)

 รวมรูปภาพ

 เฟซบุ๊ก (facebook) (หัดทำแนวข้อสอบท้องถิ่นและอื่นๆ)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/03/2024
ผู้เข้าชม4,106,879
เปิดเพจ6,232,204

ปฎิทิน

« July 2024»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2548

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

จุดเน้นสาระสำคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

จุดเน้นพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

จุดเน้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

จุดเน้นพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

จุดเน้นพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2562

แนวข้อสอบต่างๆ

พ.ร.บ.หรือกฎหมายต่างๆที่น่าออกข้อสอบของส่วนราชการต่างๆ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

สินค้า

 หนังสือสอบ
iGetWeb.com
AdsOne.com

Tags : รวมมิตรภาพฮาๆ ขำๆ กวนๆ ลองดูคลายเครียดครับ

ความคิดเห็น

 1. 1
  ฮาไหม หรือไม่ฮา‏
  ฮาไหม หรือไม่ฮา‏ valrom2009@hotmail.com 30/07/2011 19:11
  รวมมิตรแบบ ฮา ฮา 

  1

  เฮย!!!  ตรูละหน่าย เจ้านายจริง ๆ เลย 


  2

  อุ๊ย  เปล่านะ  mirror-มิวโร่ แบ๊ว ๆ ไม่ได้ทำ(แหม กำลังสวยได้ที่เลย มาขัดจังหวะ กำลังสวยเลย) แบ๊ว ๆ ไว้ก่อนเดียวเขาไม่เชื้อ


  3
  4

  ที่ไหนเนี้ย ไปสอบแล้วจะได้เรียนคณะอะไรเนี้ย


  5  การสอบคงจะเป็นการสอบกำลังภายใน แน่ ๆ เลย


  6  มามะ  ไปด้วยกันไหม  (อยากให้ ไอ้ แบ๊ว ๆ มันไปกับคันนี้จัง)


  7

  มันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี้ย คันแค่เนี้ย


  8  ชาติไหนมันจะตัดเนี้ย เยอะไปไหม 


  9

 2. 2
  ฮาไหม หรือไม่ฮา‏
  ฮาไหม หรือไม่ฮา‏ valrom2009@hotmail.com 30/07/2011 19:11
  รวมมิตรแบบ ฮา ฮา 

  1

  เฮย!!!  ตรูละหน่าย เจ้านายจริง ๆ เลย 


  2

  อุ๊ย  เปล่านะ  mirror-มิวโร่ แบ๊ว ๆ ไม่ได้ทำ(แหม กำลังสวยได้ที่เลย มาขัดจังหวะ กำลังสวยเลย) แบ๊ว ๆ ไว้ก่อนเดียวเขาไม่เชื้อ


  3
  4

  ที่ไหนเนี้ย ไปสอบแล้วจะได้เรียนคณะอะไรเนี้ย


  5  การสอบคงจะเป็นการสอบกำลังภายใน แน่ ๆ เลย


  6  มามะ  ไปด้วยกันไหม  (อยากให้ ไอ้ แบ๊ว ๆ มันไปกับคันนี้จัง)


  7

  มันจะเอาไปทำอะไรได้บ้างเนี้ย คันแค่เนี้ย


  8  ชาติไหนมันจะตัดเนี้ย เยอะไปไหม 


  9

แสดงความคิดเห็น

* *

 

*

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view