http://valrom.igetweb.com
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 แนวข้อสอบราชการต่างๆ และอื่นๆที่น่าสนใจ

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา (ผมประพันธ์เวารัมย์)

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท24/08/2016
ผู้เข้าชม876,709
เปิดเพจ1,592,694

ปฎิทิน

« August 2016»
SMTWTFS
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

เฟซบุ๊ก ประพันธ์ เวารัมย์

ความรู้ต่างๆ ที่น่ารู้ครับ

โบนัส (อปท.) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติราชการฯ ประจำปีงบประมาณ

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข ฉ 2 พ.ศ.2549

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2528 [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 แก้ไขถึงฉบับที่ 2 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552

แนวข้อสอบต่างๆ

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

แนวข้อสอบและแนวคำบรรยายปริญญาโท ม.ราม

มุมอมยิ้ม

iGetWeb.com
AdsOne.com
 
กระทู้ ผู้โพสต์ อ่าน/ตอบ ตั้งกระทู้เมื่อ อัพเดทล่าสุด

บัญชีอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น บัญชี 5 (อบจ. เทศบาล อบต.) ที่ใช้อยู่ปัจจุบัน (2559)

เว็บมาสเตอร์ 60/0 22/08/2016 22/08/16 08:51

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ http://pun2013.bth.cc  

เว็บมาสเตอร์ 313/20 07/12/2014 20/08/16 13:42

ประวัติ นายประพันธ์ เวารัมย์ (เจ้าของเว็บไซต์)  

เว็บมาสเตอร์ 1010/25 16/12/2015 20/08/16 11:48

โครงการอบรมซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 และการแก้ปัญหาการใช้จ่ายเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 14-15 กรกฎาคม 2559)

เว็บมาสเตอร์ 80/1 17/08/2016 20/08/16 10:22

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกตำแหน่ง ระบบแท่งของท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 337/1 16/12/2015 19/08/16 18:39

ข้าราชการกับเอกชนต่างกันอย่างไร เป็นข้าราชการ....ดียังไง??  

เว็บมาสเตอร์ 242/0 17/08/2016 17/08/16 22:40

ยินดีด้วยน่ะครับ กับข้าราชการท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 875/18 07/02/2016 16/08/16 20:17

อ่านแล้ว ซึ้งความเป็นแม่ หัวอกแม่ อยากหาสิ่งดีๆ ให้ลูก

เว็บมาสเตอร์ 72/1 15/08/2016 15/08/16 23:39

แนวข้อสอบท้องถิ่น บรรจุแต่งตั้งสังกัดอบต. เทศบาล อบจ. และเมืองพัทยา (เตรียมสอบปี พ.ศ. 2559)  

เว็บมาสเตอร์ 2335/13 05/03/2016 14/08/16 20:36

หากต้องการสนับสนุนค่ากาแฟหรือชั่วโมงอินเทอร์เน็ตครับ หรือฝากของมาให้ (ไม่ได้บังคับน่ะครับ อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนก็แล้วกัน  

เว็บมาสเตอร์ 381/4 15/01/2016 14/08/16 20:28

แนวข้อสอบท้องถิ่น สู้สุดใจ ไปให้ถึง  

เว็บมาสเตอร์ 1166/2 18/06/2016 13/08/16 20:23

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 1 ความรู้ความสามารถทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 2392/3 11/02/2016 04/08/16 16:50

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 2 ความรู้ความสามารถทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 1346/2 11/02/2016 04/08/16 16:49

แนวข้อสอบภาค ก. เล่มที่ 3 ความรู้ความสามารถทั่วไป  

เว็บมาสเตอร์ 1271/2 11/02/2016 04/08/16 16:48

แนวข้อสอบท้องถิ่น รวมใจคนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 523/1 02/08/2016 02/08/16 10:20

เตรียมสอบท้องถิ่น (ปี 2559) โอกาสผู้มีความพร้อมใกล้มาถึงแล้ว  

เว็บมาสเตอร์ 2818/7 25/05/2016 28/07/16 19:30

วิธีเปิดระบบ เพื่อคีย์ข้อมูลร่างข้อบัญญัติ/เทศบัญบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำงบประมาณ พ.ศ. 2560

เว็บมาสเตอร์ 94/2 29/06/2016 25/07/16 22:10

รวมแนวข้อสอบจริงสอบท้องถิ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557 (รวมทุกตำแหน่ง) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ออกโดย ม.ราชภัฏสวนดุสิต  

เว็บมาสเตอร์ 3111/5 25/07/2016 25/07/16 14:50

ผลคะแนนสอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สอบท้องถิ่น อบต.อบจ. เทศบาล) 27 เมษายน 2557  

เว็บมาสเตอร์ 662/0 25/07/2016 25/07/16 14:08

หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

เว็บมาสเตอร์ 20/0 25/07/2016 25/07/16 04:58

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

เว็บมาสเตอร์ 23/0 25/07/2016 25/07/16 04:43

ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 298/2 15/07/2016 24/07/16 22:50

คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เว็บมาสเตอร์ 63/0 24/07/2016 24/07/16 18:13

แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุดที่ 2  

เว็บมาสเตอร์ 408/1 24/07/2016 24/07/16 14:33

ซีรี่ย์ Jumong Prince of The Legend - จูมง มหาบุรุษกู้บัลลังก์  

เว็บมาสเตอร์ 130/1 10/07/2016 17/07/16 12:31

เส้นทางยูโร 2016  

เว็บมาสเตอร์ 129/2 28/06/2016 14/07/16 06:28

แนวข้อสอบภาค ก.ความรู้ความสามารถทั่วไป ชุด แบ่งปันความรู้ สู่ความก้าวหน้า (เล่มที่ 1)  

เว็บมาสเตอร์ 1828/9 06/04/2016 11/07/16 21:40

ภาพสวยๆธรรมชาติและวิถีชีวิตจริงที่ผ่านมา

เว็บมาสเตอร์ 44/0 10/07/2016 10/07/16 08:57

วันลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น  

เว็บมาสเตอร์ 172/0 09/07/2016 09/07/16 08:22

ติวภาษาอังกฤษ ภาค ก. ก.พ. (จำนวน 11 แผ่น)  

เว็บมาสเตอร์ 672/1 04/07/2016 05/07/16 22:12
จำนวนกระทู้ 712 Page 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next
Webboard ตั้งหัวข้อสนทนาใหม่

* ชื่อกระทู้
หมวดหมู่
เยี่ยม   แย่   แย่   แย่   เขิน   หยอกล้อ  ตกใจ  ร้องไห้   สงสัย   ขอโทษ   หดหู่   อย่าน่ะ   ต่อว่า   โอเค
* ชื่อ
สถานะ  
* อีเมล (แจ้งทางอีเมลเมื่อมีคนมาตอบ)
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
* รหัสยืนยัน

หมายเหตุ : : กรุณากรอกข้อมูลที่มี * ทุกช่อง

view

 แบ่งปันความรู้

 หากใฝ่ฝัน ความก้าวหน้า

 จงสู้ต่อไป อย่าไหวหวั่น

 ขอเพียงตั้งใจ ใฝ่รู้

 เพราะเราคือ คนไทยใจกล้าแกร่ง

view